U OVOJ GODINI REKONSTRUKCIJA BULEVARA 7. KORPUSA

U OVOJ GODINI REKONSTRUKCIJA BULEVARA 7. KORPUSA

Vlada Unsko sanskog kantona dala je saglasnost na plan i program rada Direkcije za ceste USK koja je za ovu kalendarsku godinu planirala investicije u iznosu d 13.280.000 maraka.

Kada se radi o značajnijim infrastrukturnim projektima, kada je riječ o Sanskom Mostu, planiran je nastavak izgradnje pješackih staza i kružne raskrsnice na Bulevaru 7. korpusa, tzv. tranzitu.

Za ovaj projekat planirano je 250 hiljada maraka u ovoj godini, što sa 200 hiljada prenesenih sredstava iz prošle godine čini ukupnu investiciju od 450 hiljada maraka.

Inače, radi se o projektu koji je kandidiran od strane lokalnih vlasti prošle godine, prilikom posjete federalnog ministra, Šemsudina Dedića i premiijera USK, Huseina Rošića općini Sanski Most.

Realizacijom ovog projekta stvoriće se mnogo bolji uslovi za odvijanje saobraćaja i bezbjednost vozača i pješaka na pomenutoj saobraćajnoj dionici. Direkcija upravlja sa oko 467 km regionalnih cesta od čega je 386,50 km sa asfaltnim kolovoznim zastorom, 80,30 km sa makadamskim kolovoznim zastorom.

Plan i program rada za 2018. godinu obuhvata programe i projekte koji se prvenstveno odnose na postove održavanja i zaštite regionalnih cesta na području Unsko-sanskog kantona i stvaranje preduslova za kontinuirano, nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja na regionalnim cestama, zatim investicijske poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata, sanacije klizišta, te pribavljanje potrebne projektne dokumentacije.

U OVOJ GODINI REKONSTRUKCIJA BULEVARA 7. KORPUSA

Sanski Most |