U SANSKOM MOSTU 20 OVISNIKA PRIMA METADONSKU TERAPIJU

U SANSKOM MOSTU 20 OVISNIKA PRIMA METADONSKU TERAPIJU


Utorak, 22 Februara, 2022

U metadonski program liječenja ovisnika o teškim narkotičkim sredstvima koji se provodi u Domu zdravlja Sanski Most, trenutno je uključeno oko 20 ovisnika, potvrdila je doktorica Saida Jakupović, voditeljica pomenutog programa. On se u Sanskom Mostu provodi već punih dvadeset godina i u poslednje vrijeme finansira ga Zavod za zdravstveno osiguranje USK, za razliku od ranijeg perioda kada je njegovu realizaciju finansijski značajno pomagao Razvojni fond ujedinjenih nacija (UNDP). Korisnici su mahom lica koja su duže vrijeme uključena u slične programe i radi se mahom o dugogodišnjim ovisnicima o teškim drogama. Korisnicima ovog programa, ovisno o procjeni stručnog tima kojeg čine ljekari i psiholozi, daju se ograničene količine metadona. Smisao ove terapije je da se korisnicima, u vidu supstitucije, taj lijek daje kao zamjena za teške droge, premda o ovoj vrsti terapije oduvijek postoje kontroverzna mišljenja kod stručnjaka. Ipak, praksa je pokazala da osobe koje koriste metadon mogu da komuniciraju u društvu, da se zaposle i obavljaju razne poslove i na kraju se, ukoliko imaju snažnu volju, izliječe i socijaliziraju. Također, pokazalo se kako je zahvaljujući ovom programu značajno smanjen broj krivičnih djela čiji su počinioci narkomani. Iako je na području Sanskog Mosta registrovano dvadesetak teških ovisnika o drogama, pretpostavlja se kako ih ima trostruko više što za grad ovakve veličine i nije tako mali broj.

U SANSKOM MOSTU 20 OVISNIKA PRIMA METADONSKU TERAPIJU

Sanski Most |