U SANSKOM MOSTU FORMIRANO UDRUŽENJE PRIVREDNIKA

U Sanskom Mostu je sinoć formirano Udruženje privrednika, a na konstituirajućoj sjednici formirano je i rukovodstvo udruženja. Za predsjednika je izabran privrednik Alen Šabanović. Udruženju su pristupili skoro svi najznačajniji sanski poduzetnici spremni da zajedno rade na osnaživanju i poboljšanju poslovnog ambijenta, što će, kako je istaknuto, biti primarni cilj ovoga udruženja. Istaknuto je kako su otvoreni za sve zainteresovane članove, kao i za saradnju s lokalnim i kantonalnim vlastima kako bi se unaprijedio ukupni ekonomski ambijent. Udruženje privrednika Općine Sanski Most, kako je istaknuto, biće neizostavan partner lokalnoj vlasti u donošenju odluka i dokumenata vezanih za poslovne aktivnosti na području općine. U tom smislu na Osnivačkoj skupštini UPSM je imenovana četvoročlana komisija za Općinsko vijeće. Posebno je naglašeno da se radi o nestranačkom udruženju koje će sarađivati sa sličnim udruženjima u okruženju. Za predsjednika Skupštine Udruženja izabran je Edis Rasavac koji je vodio Osnivačku skupštinu sa Emsadom Čehićem i Edinom Hasanićem. U Upravnom odboru Udruženja imenovano je 11 najistaknutijih privrednika, formiran je Sud časti i pomenuta Komisija za Općinsko vijeće. Udruženje će u narednom periodu kreirati određene marketinške akcije u saradnji s medijima, kako bi se promovisala lokalna ekonomija, a jedan od prioritetnih zadataka biće saradnja i uvezivanje s dijasporom.

U SANSKOM MOSTU FORMIRANO UDRUŽENJE PRIVREDNIKA

| Vijesti |