U SANSKOM MOSTU PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE

Načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, proglasio je danas, na prijedlog Kriznog štaba, stanje prirodne nesreće. Takva situacija je prethodno proglašena na nivou Federacije BiH, odnosno Unsko sanskog kantona. „Ova odluka se više tiče mehanizama plaćanja određenih troškova u narednom periodu, a ključne informacije za naše građane dolaze s federalnog nivoa i odnose se na uputstva o kretanju građana, radu, policijskom satu i svim drugim aspektima života. Ovom prilikom želim da pošaljem vrlo bitnu poruku građanima, a tiče se samoizolacije i socijalnih kontakata koje treba svesti na najmanju moguću mjeru. To se odnosi i na zdrave osobe koje ne moraju odlaziti na posao, svi oni trebaju izbjegavati kretanje, a zabranu o kretanju moraju poštovati lica mlađa od 18 i starija od 65 godina. Zahvaljujem se svim nevladinim organizacijama i udruženjima s kojim smo dogovorili način pomaganja građanima u ovome periodu“, istakao je načelnik Hasanbegović. On je dodao kako će se i u narednom peridu nastaviti aktivnosti u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, policijom, inspekcijom, uposlenicima organa uprave i javnih ustanova, te članovima nevladinog sektora u cilju provođenje svih propisanih mjera. „Građani treba da poštuju ove odluke jer su one donesene za dobrobit svih nas i nama je u cilju da porđemo kroz sve ovo sa što manjim posljedicama. Najviše što možemo uraditi je da se, po mogućnosti ne krećemo i da imamo što manje socijalnih kontakata i tako pomognemo sebi i drugima“, kazao je Hasanbegović za RTV „Sanu“.

U SANSKOM MOSTU PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE

| Vijesti |