U SARAJEVU PROMOVIRANA KNJIGA ZLATANA HRNČIĆA

U SARAJEVU PROMOVIRANA KNJIGA ZLATANA HRNČIĆA


Četvrtak, 10 Marta, 2022

U Sarajevu je promovirana knjiga “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi” Sanjanina,  dr. sc. Zlatana Hrnčića. Na promociji su govorili v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, direktorica TPO fondacije, prof. dr. Dželal Ibraković sa Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Aida Džaferović, ispred Udruženja trudnica i mama – TIM, kao i autor Zlatan Hrnčić.  Knjiga je značajno naučno djelo koje istražuje teme rodne ravnopravnosti sa posebnim fokusom na diskriminaciju trudnica u zdravstvenom sistemu. Stvaranju i izdavanju knjige, kaže autor, prethodilo je obimno naučno istraživanje. Hrnčić, kaže da mu je bilo važno dati glas svim ženama, majkama kada su u pitanju njihova porodična iskustva, iskustva sa zdravstvenim sistemom i u radnim odnosima u Bosni i Hercegovini. Promotori su istakli da u ovakvom haotičnom sistemu, u kojem se i korupcija prepoznaje kao vid nasilja, ova sociološka studija nudi važna zapažanja, objašnjenja i putokaze kako riješiti ove probleme.

Zlatan Hrnčić je rođen u Sanskom Mostu, gdje je okončao osnovno obrazovanje, a srednjoškolsko u njemačkom gradu Hamburgu. Diplomirao je njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a potom magistrirao na Ekonomskom fakultetu i stekao zvanje magistra u oblasti poslovne ekonomije. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevi i stekao zvanje doktora socioloških nauka. Zaposlen je u Gender centru Vlade Federacije BiH i bavi se sociološkim istraživanjima.

U SARAJEVU PROMOVIRANA KNJIGA ZLATANA HRNČIĆA

Sanski Most |