U SELU DONJA TRAMOŠNJA PRI KRAJU RADOVI NA IZGRADNJI CRKVE

U SELU DONJA TRAMOŠNJA PRI KRAJU RADOVI NA IZGRADNJI CRKVE


Petak, 2 Jula, 2021

Dugogodišnji san mještana sela Donja Tramošnja da dobiju svoju crkvu, polagano se pretvara u javu jer se radovi na izgradnji tog vjerskog objekta nalaze u poodmakloj fazi. Ovo živopisno selo, udaljeno petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, ušuškano je u brdovitom šumskom pejsažu, a do njega vodi uski makadamski put. Selo se nalazi na području Federacije BiH, dok je susjedna Gornja Tramošnja u Republici Srpskoj, tako da dva sela razdvaja nevidljiva međuentitetska linija. U periodu prije rata mještani Donje Tramošnje, za svoje vjerske potrebe koristili su pravoslavnu crkvu u komšijskom selu, a prije nekoliko godina došli su na ideju da sagrade vlastitu crkvu. Ona se gradi u tzv. ruskom stilu, s prepoznatljivim kupolama, a mještani ponosno kažu kako će to biti jedan od najljepših pravoslavnih hramova na ovim prostorima. Iako se u poslijeratnom periodu u selo vratio veoma mali broj povratnika, mnogo je onih koji danas žive i rade na svim stranama svijeta, ali rodni kraj ne zaboravljaju. Upravo su oni najveći donatori, a jedan od takvih je i Mile Jovišić, koji decenijama živi i radi u Austriji, a za izgradnju crkve osigurao je najveći dio sredstava. Ljubav prema zavičaju Jovišić je pretočio u stihove. Idejni nacrt i izvedbeni projekat objekta izradio arhitekta iz Ukrajine, a zanimljivo je da su za izgradnju crkve angažirali firmu i majstore Bošnjake iz susjednog sela Kijeva. Jedan od najstarijih žitelja sela, Tomislav Borenović, kaže kako je bio red da poslove oko izgradnje ponude najbližim komšijama. Poput mnogih drugih sela i Donja Tramošnja je poharana ratnim vihorom, pa se od šezdesetak domaćinstava, koliko je nekada postojalo, vratilo tek tridesetak povratnika. Najveći broj bivših mještana danas živi i radi širom svijeta, ali rodni kraj ne zaboravljaju, a o tome svjedoči i izgradnja crkve koja će nositi ime po širiteljima vjere i prosvjetiteljstva, Ćirilu i Metodiju.

U SELU DONJA TRAMOŠNJA PRI KRAJU RADOVI NA IZGRADNJI CRKVE

Sanski Most |