U STEČAJU STALI NA ZDRAVE NOGE

Javno komunalno preduzeće „Sana“, tri godine nakon uvođenja stečaja, sada posluje na zdravim osnovama, a u proteklom periodu vraćena je gotovo polovina dugovanja prema komitentima i zaposlenicima. Primjer ovog preduzeća dokaz je kako stečaj ne mora neminovno značiti ekonomski kraj nekog preduzeća, nego novi početak.

Prema riječima tehničkog direktora ovog preduzeća, Faruka Alagića, vremenom je postignuta redovnost u isplati plata i toplih obroka zaposlenicima i njima se sukcesivno isplaćuju zaostala dugovanja.  Komitentima je isplaćeno preko 1,5 miliona maraka dugovanja, a ukoliko se nastavi ovom dinamikom za dvije godine JKP „Sana“ biće čisto i zdravo preduzeće bez dugova. Kako bi se stalo na zdrave noge, bilo je neophodno da se obave bolni reformski zahvati kako bi se omogućio opstanak firme. Broj zaposlenih u preduzeću smanjen je sa nekadašnjih 76 na 47 radnika što je ocjenjeno kao optimalan broj za obavljanje osnovnih radnih zadataka. Planira se i reorganizacija za izlazak firme iz stečaja, što će omogućiti prijavljivanje na tendere te dobijanje novih poslova. Poslovni planovi za budućnost vezani su sa povećanje opsega poslova, pa se tako planira proširenje broja parking mjesta, kao i sklapanje novih ugovora o odvozu smeća. Stečaj u JKP “Sana” pokrenut je na zahtjev povjerilaca zbog velikih dugovanja u iznosu od preko 2,5 miliona maraka, koje preduzeće nije bilo u stanju redovno izmirivati.  U proteklim godinama, zbog teške ekonomske situacije, ovu firmu su često potresali štrajkovi zaposlenih. Tri godine nakon stečaja sansko komunalno preduzeće na dobrom je putu da poslije puno godina stane na zdrave ekonomske noge.

U STEČAJU STALI NA ZDRAVE NOGE

| Vijesti |