U TOKU IZGRADNJA PARAPETNOG ZIDA NA OBALI SANE

U TOKU IZGRADNJA PARAPETNOG ZIDA NA OBALI SANE


Utorak, 27 Aprila, 2021

Izgradnja zaštitnog parapetnog zida, na desnoj obali rijeke Sane, uzvodno od Mašinskog mosta do lokaliteta Gerzovo, odvija se planiranom dinamikom i do sada je veći dio ovoga projekta realiziran. U cilju zaštite od poplava koje su do sada više puta pogodile područje Sanskog Mosta, u toku je izgradnja zida dužine 700 metara. Ugovor o gradnji ranije su potpisali Općina Sanski Most i Agencija za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, a radove izvodi prijedorska firma „Marjanović“, Podssjećamo da su radovi kasniili zbog određenih tehničkih problema koji su u međuvremenu riješeni. Za ovaj projekat osigurana su sredstva u iznosu od 750 hiljada maraka. Rijeka Sana se nerijetko izlijeva na ovom području za vrijeme većih padavina. To je posebno došlo do izražaja za vrijeme katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, kada su zbog izlijevanja rijeke Sane na ovom lokalitetu, bila poplavljena brojna gradska naselja na desnoj obali grada uz pričinjenu veliku štetu. U Sanskom Mostu stotine kuća je bilo poplavljeno, uništeni su usjevi, putevi i poslovni objekti, a štete su bile procijenjene na preko 10 miliona KM. Slična situacija mogla se ponoviti i prije nekoliko godina kada je proglašeno stanje prirodne nesreće zbog obilnih padavina koje su uslovile nagli porast vodostaja Sane, koji je prelazio kritičnu tačku. Srećom nije bilo tako velikih posljedica kao 2014. godine, rijeka Sana ostala je u svom koritu, a na ovom lokalitetu tada je iz preventivnih razloga bio postavljen i privremeni odbrambeni nasip. Obzirom da se radi o kritičnom mjestu na vodotoku Sane, može se očekivati da će se realizacijom ovog projekta, znatno unaprijediti sistem zaštite od prirodnih nesreća na području Općine Sanski Most.

U TOKU IZGRADNJA PARAPETNOG ZIDA NA OBALI SANE

Sanski Most |