U TOKU IZGRADNJA PRISTUPNE STAZE DO VODOPADA BLIHE

U TOKU IZGRADNJA PRISTUPNE STAZE DO VODOPADA BLIHE


Subota, 5 Oktobra, 2019

U toku je izgradnja pristupne staze do vodopada rijeke Blihe, udaljenog petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, a radove izvodi firma „Istracom“ koja je ovaj posao dobila na tenderu. Konture stepeništa sve su vidljivije i očekivati je da se ovaj posao okonča u predviđenom roku. Inače, radi se o firmi koja je specijalizirana za izvođenje radova s drvetom, a vrijednost ovih radova, koje finansira Općina Sanski Most, iznosi 63 hiljade maraka. Na ovaj način želi se ova jedinstvena prirodna ljepota učiniti pristupačnom i iskoristiti je u turističke svrhe. Zamisao je da se uradi staza koja će voditi do samog vodopada,a u budućnosti i vidikovac, a izvođač će kao glavni građevinski materijal koristiti drvo, zbog očuvanja prirodne autentičnosti. Inače, do ovog lokaliteta sada vodi improvizovana staza koja je, međutim, zbog djelovanja vode i prirodnih faktora u dobroj mjeri uništena ili oštećena, pa je sam prilaz vodopadu veoma opasan. Vodopad Blihe ili „Blihin skok” predstavlja prirodnu znamenitost pa je na osnovu zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Bliha se na tom mjestu lomi niz stijenu visoku 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu. Vodopad ima naučnu i turističko rekreativnu vrijednost i dio je parka prirode “Blihin vodopad”, koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta, sa površinom od 50 kvadratnih kilometara. Također, u neposrednoj blizini vodopada nalazi se i pećina koja je poznata kao stanište velikog broja šišmiša. Vodopad rijeke Blihe ima idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka, od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja eko turizma.

U TOKU IZGRADNJA PRISTUPNE STAZE DO VODOPADA BLIHE

Sanski Most |