U TOKU IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE SANSKI MOST

U TOKU IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE SANSKI MOST


Petak, 1 Aprila, 2022

U toku su aktivnosti na izradi Prostornog plana općine Sanski Most. Obzirom da se radi o jednom od najvažnijih strateških dokumenata dugoročnog razvoja jedne lokalne zajednice, s rokom važenja od 20 godina, iz nadležne općinske službe pozvali su građane, ali i širu društvenu zajednicu, da se u narednom periodu, svojim prijedlozima uključe u njegovu izradu. Služba za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove općine Sanski Most, izložila je na javni uvid prednacrt Prostornog plana općine Sanski Most u trajanju od 30 dana. Tokom javnog uvida, a sve do 29. aprila ove godine, lično na šalter salu općine, ili putem pošte, građani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na prednacrt Prostornog plana. Grafički dio prednacrta Prostornog plana općine Sanski Most, izložen je u holu zgrade gradske biblioteke, gdje građani mogu izvršiti uvid, dok u prostorijama nadležne službe, mogu dobiti stručno tumačenje pomenutog dokumenta. U narednom periodu, odnosno za vrijeme javnog uvida, u svim mjesnim zajednicama biće održane i prezentacije prednacrta Prostornog plana, te su pozvani građani da učestvuju u ovim aktivnostima. Inače, općina Sanski Most je još 2015. godine pokrenula aktivnosti na izradi Prostornog plana općine, obzirom da je stari plan istekao, a nosilac izrade je Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. Izrada ovog strateškog dokumenta podijeljena je u nekoliko faza, te se očekuje da nakon što prođe formu prednacrta, nacrta i prijedloga, u toku ove godine u konačnoj verziji bude dostavljen Općinskom vijeću na konačno usvajanje.

U TOKU IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE SANSKI MOST

Sanski Most |