U TOKU USPOSTAVA DIGITALNOG ADRESNOG REGISTRA SANSKOG MOSTA

U TOKU USPOSTAVA DIGITALNOG ADRESNOG REGISTRA SANSKOG MOSTA


Petak, 25 Juna, 2021

Općinsko vijeće Sanski Most na svojoj zadnjoj sjednici je usvojilo prijedlog Odluke o utvrđivanju naselja, ulica i trgova na području općine. Radi se o veoma bitnoj odluci za lokalnu zajednicu i građane, koja će biti od velike koristi u procesu uspostave digitalnog adresnog registra na području općine Sanski Most, koji je u toku. Općina Sanski Most je putem općinske Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, pokrenula proceduru izrade digitalnog adresnog registra. Radi se o projektu koji ima za cilj da adresnim brojem budu označeni svi objekti na području cijele općine, uz uspostavu elektronske baze u kojoj će biti su uneseni svi podaci, uključujući i lokaciju svih objekata. Općina ove aktivnosti sprovodi u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je započela sa implementacijom sistema adresnog registra u većem broj općina Federacije BiH, od kojih su mnoge okončale ovaj proces. U toku prve faze projekta, bilo je neophodno donijeti odluku o naseljenim mjestima za cijelo područje općine Sanski Most, kao i proširiti postojeću odluku o nazivima ulica, trgova i dijelova naselja na području općine Sanski Most, kako bi se i adresni registar moga primjeniti na sva naseljena mjesta u općini. Pomenutom odlukom, koja je usvojena na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, utvrđeni su nazivi naselja, ulica i trgova, te granice između naseljenih mjesta na području općine Sanski Most, kojih ukupno ima 67. Pored samih naselja, ovom odlukom utvrđeni su i nazivi ulica i trgova kako za područje grada, tako i za sva naseljena mjesta. Inače, ovakve odluke odranije su već postojale, međutim odnosile su se samo za uže gradsko područje, tako da je bilo neophodno izvršiti njihove izmjene, odnosno proširiti na sve mjesne zajednice, kako bi se i adresni registar mogao primjeniti na sva naseljena mjesta u općini. Nakon što su okončane sve pomenute procedure, u drugoj fazi izvršiće se fizičko označavanje svih naseljenih mjesta, zaseoka, zgrada, trgova i ulica sa propisanim i unificiranim oznakama, a svaki stambeni i poslovni objekat će biti označen brojevima. Uspostavljanje projekta Adresnog registra za općinu Sanski Most je od izuzetne važnosti, obzirom da trenutno na adekvatan način nisu obilježena sva naseljena mjesta, ulice, zgrade i ostali objekti, a prednost adresnog registra je to što će po okončanju njegove uspostave svi podaci biti u digitalnom obliku. Isto tako, biće uspostavljen jedinstven sistem vođenja podataka, koji će biti povezan s podacima geodetskih uprava u Bosni i Hercegovini, što će građanima olakšati izdavanje svih neophodnih identifikacijskih i drugih dokumenata.

U TOKU USPOSTAVA DIGITALNOG ADRESNOG REGISTRA SANSKOG MOSTA

Sanski Most |