U TRNOVI ASFALTIRAN LOKALNI PUT TRASOM STARE PRUGE

U Trnovi je danas asfaltiran lokalni put koji će za stanovnike ovog sanskog sela imati veliki značaj u budućem periodu. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji su realizirani na području Trnove u poslednjih nekoliko godina, a radi se o starom putu koji se proteže duž nekadašnje trase željezničke pruge koja je u prošlosti povezivala Sanski Most i Prijedor. Asfaltirano je više od 1,5 kilometara ovoga putnog pravca, sve do lokaliteta koji je uređen i gdje će se nalaziti lokalno mezarje.

Vrijednost ovoga projekta iznosila je 160 hiljada maraka i on je realiziran u saradnji mještana i lokalnih institucija vlasti. Gradilište je danas obišao općinski načelnik, Farsi Hasanbegović, te izrazio zadovoljstvo urađenim poslom. Mještani Trnove kažu kako se radi o vrlo značajnom projektu za njihovo selo, obzirom da je raniji makadamski put trebalo neprestano održavati, a za vrijeme loših vremenskih uslova često je bio u neuslovnom stanju. To je mještanima stvaralo značajne poteškoće, posebno ako se ima u vidu da se put koristi za kretanje poljoprivredne mehanizacije. Na ovaj način, život u ovome živopisnom selu dobiće novi kvalitet, a Trnova je jedno od sela gdje je u porteklom periodu gotovo u potpunosti urađena moderna putna infrastruktura.

U TRNOVI ASFALTIRAN LOKALNI PUT TRASOM STARE PRUGE

| Vijesti |