U TRNOVI ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPĆINE

U TRNOVI ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPĆINE


Četvrtak, 1 Decembra, 2022

U toku   su javne rasprave po mjesnim zajednicama o Nacrtu budžeta Općine Sanski Most za 2023. godinu.  Nakon Vrhpolja, Hrustova, Tomine, Kijeva, Gornjeg i Donjeg Kamengrada, Husimovaca i Demiševaca, juče u popodnevnim satima održana je  javna debata u Trnovi za mještane Trnove i Šehovaca. Naša ekipa bila  je na licu mjesta. Kišno i hladno vrijeme nije obećavalo puno. Ipak, ispred zgrade MZ u Trnovi a onda i u prostoru za sastanke okupilo se  15-tak mještana Šehovaca i Trnove sa predstavnicima općinske Službe za finansije, trezor  i zajedničke poslove, tačnije rukovoditeljicom Službe Erminom Hrnčić. Zanimljivo i obećavajuće, među prisutnima su bili i četiri općinska vijećnika iz tri političke stranke. Ubrzo je bilo očigledno da su došli pripremljeni sa racionalnim i razrađenim prijedlozima. Na kraju, ako bi se tražio novinarski zaključak o održanoj javnoj raspravi , on bi  se u  u sažetom obliku mogao izraziti  pridjevom uspješno.

U TRNOVI ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPĆINE

Sanski Most |