UČENICI „PRVE SANSKE ŠKOLE“ U PROJEKTU „CIVITAS“

UČENICI „PRVE SANSKE ŠKOLE“ U PROJEKTU „CIVITAS“


Ponedjeljak, 25 Aprila, 2022

Učenici „Prve sanske škole“ u ovoj školskoj godini postigli su zapažene rezultate u projektu „Civitas“. Radi se o projektu koji se već dugi niz godina sprovodi kao jedan vid teorijske i praktične nastave u osnovnim i srednjim školama na nivou cijele BiH. U okviru predmeta Demokratija i ljudska prava već niz godina unatrag egzistira projekat „Civitas“ koji ohrabruje učenika da odaberu neki problem iz svoje lokalne zajednice, istraže ga i ponude rješenja. Projekti podrazumjevaju razvijanje rješenja za probleme kao i kontakte s građanima, nadležnim institucijama i lokalnim vlastima. Učenici Prve sanske škole ove godine su odabrali projekat pod nazivom „Sretna škola“, a podršku u svim planiranim projektnim aktivnostima imali od strane pedagogice škole, Šejle Botonjić. Inače, pomenuti projekat se odvija u svim školama na području BiH i ima takmičarski karakter. Na općinskom takmičenju „Prva sanska škola“ bila je prvoplasirana, i predstavljala općinu Sanski Most na kantonalnom takmičenju, gdje je osvojila treće mjesto.

UČENICI „PRVE SANSKE ŠKOLE“ U PROJEKTU „CIVITAS“

Sanski Most |