UČENICI PRVE SANSKE ŠKOLE UČESNICI PROJEKTA „CIVITAS“

UČENICI PRVE SANSKE ŠKOLE UČESNICI PROJEKTA „CIVITAS“


Četvrtak, 20 Februara, 2020

U okviru predmeta Demokratija i ljudska prava već niz godina unatrag egzistira projekat „Civitas“ koji ohrabruje učenika da odaberu neki problem iz svje lokalne zajednice, istraže ga i ponude rješenja. Upravo na tome rade i učenici devetog razreda Prva sanske škole. Inače, pomenuti projekat se odvija u svim školama na području BiH i ima takmičarski karakter. Timovi se sa svojim projektima takmiče na općinskim, potom kantonalnim, pa entitetskim i državnim takmičenjima. Projekti podrazumjevaju razvijanje rješenja za probleme kao i kontakte s građanima, nadležnim institucijama i lokalnim vlastima. Učenici Prve sanske škole ove godine su odabrali projekat zaštite rijeke Sane i za to su već ranije proveli planirane aktivnosti kao što je prikupljanje neophodnih informacija i ankete s građanima. Projekat „Civitas“ učenicima pomaže da postanu odgovorni i informisani mladi ljudi koji kroje svoju budućnost i shvataju pojam i značaj brige i uključenja svih građana u rješavanje problema koji se tiču svih nas. Da bismo bili što efikasniji, potrebno je da pomažemo predstavnicima vlasti sa svojim mjerama javne politike. To znači da moramo da savladamo principe po kojima ona funkcioniše. Takmičenja učenicima daju priliku da praktično provedu ono što su naučili, i da vježbaju svoje sposobnosti da želje pretvore u stvarnost.

UČENICI PRVE SANSKE ŠKOLE UČESNICI PROJEKTA „CIVITAS“

Sanski Most |