UČENICI UPOZNALI NAČELNIKA S PROJEKTOM „CIVITAS“

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, skupa sa svojim saradnicima, ugostio je u svome kabinetu učenike Osnovne škole „Prva sanska škola“, koji su ove godine uzeli učešće u projektu „Civitas“. Radi se o projektu koji se već dugi niz godina sprovodi kao jedan vid teorijske i praktične nastave u osnovnim i srednjim školama na nivou cijele BiH. Učenici su ovom prilikom, skupa sa svojim nastavnikom i mentorom u projektu, Zlatanom Sadićem, predstavili svoj projekat, s kojim će uskoro učestvovati na kantonalnom takmičenju koje će biti održano u Bihaću.

Općinski načelnik pohvalio je rad i angažman učenika, te je pružio podršku svim planiranim projektnim aktivnostima. Projekt “Ja građanin” je praktični dio Civitas programa kojim su učenici ohrabreni da odaberu problem iz svoje zajednice, da istraže postojeće mjere javne politike, da razviju svoja rješenja koja predstavljaju nadležnim institucijama, i da kreiraju akcione planove za implementaciju svojih rješenja, a koji u konačnici učenicima pomaže da postanu odgovorni i informisani mladi ljudi koji kroje svoju budućnost i shvataju pojam i značaj brige i uključenja svih građana u rješavanje problema koji se tiču svih nas.

 

UČENICI UPOZNALI NAČELNIKA S PROJEKTOM „CIVITAS“

| Vijesti |