UČEŠĆE OSOBA S INVALIDITETOM U POLITIČKIM I IZBORNIM PROCESIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

UČEŠĆE OSOBA S INVALIDITETOM U POLITIČKIM I IZBORNIM PROCESIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Petak, 2 Septembra, 2022

Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić učestvovala je na Konsultativnom sastanku sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom (OSI) koji je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Caritasom Bosne i Hercegovine.

Teme sastanka su bile ravnopravan pristup izborima za osobe sa invaliditetom, uključivanje osoba sa invaliditetom i konsultacije s njihovim predstavnicima i drugim kvalifikovanim stručnjacima kako bi rad Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bio u potpunosti inkluzivan kroz čitav izborni ciklus, te poštivanje i osiguranje prava osoba sa invaliditetom kroz usklađivanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i drugih relevantnih podzakonskih propisa sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Hadžiabdić je podsjetila predstavnike udruženja koja zagovaraju poštivanje prava osoba sa invaliditetom da pozovu svoje članstvo da se prijave na konkurse Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta, te za period poslije Općih izbora 2022. godine najavila razgovore o usklađivanju Izbornog zakona sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kako bi definisali zajedničku inicijativu za izmjene Zakona koje u konačnici mora odobriti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je o nekoliko važnih pitanja koja su ključna za osobe s invaliditetom u vezi sa potrebom imenovanja odgovorne osobe u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine koja bi počela da na sistematski način pristupati smanjenju prepreka i barijera s kojima se osoba sa invaliditetom suočavaju. Grupa je takođe objasnila zašto u pozivima na izbore treba koristiti termin “osobe s invaliditetom”, umjesto “slijepe” ili “fizički nesposobne osobe” kako je to sada u Zakonu, kako bi se izbjegla diskriminacija svih drugih kategorija osoba s invaliditetom, te razmotriti uključenje organizacija osoba s invaliditetom u predstojeće izmjene Izbornog zakona BiH i procedura.

Izborni zakon i podzakonski akti sada definišu pomoć drugog lica na biračkom mjestu “za slijepe, fizički nesposobne osobe i nepismene”, pristupačnost biračkih mjesta, te obavezu medija da neposredna obraćanja političkih subjekata moraju biti prilagođena osobama oštećenog vida ili sluha.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća sve osobe s invaliditetom koje su upisane u Centralni birački spisak da eventualne nepravilnosti u izbornom procesu i kršenja svojih biračkih prava mogu prijaviti na obrascima predviđenim za prigovore i žalbe koji se nalaze na Internet-strani izbori.ba, navodi se u saopćenju.

UČEŠĆE OSOBA S INVALIDITETOM U POLITIČKIM I IZBORNIM PROCESIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

BiH |