UDRUŽENJE „APEL“ POKREĆE PROJEKT „BRZI ELMO“

Povodom 10. oktobra, koji se širom svijeta obilježava kao Svjetski dan mentalnog zdravlja, Udruženje „Apel“ iz Sanskog Mosta koje okuplja osobe s duševnim poteškoćama koje žive u ovome gradu, organizovalo je uličnu akciju na kojoj su predstavili svoje aktivnosti.

Ovo udruženje, jedino ovakve vrste u našem gradu, broji oko pedesetak članova, i u svom radu nastoji pružiti podršku osobama sa problemima mentalnog zdravlja, organizujući različite aktivnosti, te pružajući pomoć u njihovom uključivanju u društvene tokove.

Jedan od tih projekata koji će se realizirati u narednom periodu nosi naziv „Brzi Elmo“, i ima za cilj zapošljavanje i socijalnu rehabilitaciju ovih lica. Prema riječima predsjednice udruženja, Emine Horozović, projekat je dobio zeleno svjetlo Evropske unije koji će ga finansirati sredstvima od oko 50 hiljada maraka. Projekat predviđa nabavku mašina i sredstava za čišćenje, kao i prevoznog sredstva te registraciju firme.

Na lokalnom nivou projekt je dobio podršku od strane Centra za mentalno zdravlje, Centra za socijalni rad, Općinskog fonda za infrastrukturu i komunalne djelatnosti, Općine Sanski Most, dok je tehničku podršku pružila specijalizirana firma za obavljanje ovakvih poslova „Mauricius BH“.

Projektom se želi ostvariti radni angažman i socijalna rehabilitacija osoba s suševnim smetanjama koje su danas odbačene i žive na marginama društva. Predviđeno je stalno zapošljavanje jedne osobe, kao i četiri lica na povremenim poslovima i riječ je o licima s duševnim smetnjama.

UDRUŽENJE „APEL“ POKREĆE PROJEKT „BRZI ELMO“

| Vijesti |