UDRUŽENJE DIJABETIČARA POMAŽE NAJUGROŽENIJIM ČLANOVIMA

UDRUŽENJE DIJABETIČARA POMAŽE NAJUGROŽENIJIM ČLANOVIMA


Subota, 28 Marta, 2020

Udruženje dijabetičara općine Sanski Most, vlastitim sredstavima je finansiralo prikupljanje pomoći za potrebe svojih najugroženijih članova, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Danas je organizovano i dopremanje pomoći na krajnje adrese. Obzirom na trenutnu vanrednu situaciju, i okolnosti koje najviše pogađaju najranjivije kategorije društva, udruženje dijabetičara Sanski Most odlučilo se na ovaj korak, te je iz vlastitih sredstava finansiralo nabavku 20 prehrambenih paketa sa najosnovnijim životnim potrepštinama, koje su danas distribuirane socijalno najugroženijim porodicama. Veliki doprinos u realizaciji ove aktivnosti dali su članovi Kluba ekstremnih sportova Kondor, koji su preuzeli pakete i potom ih dostavili na adrese korisnika. Na ovaj način, iz udruženja dijabetičara su željeli u ovim teškim vremenima, svojim najugroženijim članovima olakšati da prebrode teško socijalno stanje u kojem se nalaze, te poslati poruku da nisu zaboravljeni.

UDRUŽENJE DIJABETIČARA POMAŽE NAJUGROŽENIJIM ČLANOVIMA

Sanski Most |