UDRUŽENJE PČELARA „SANA MED“ ODRŽALO GODIŠNJU SKUPŠTINU

UDRUŽENJE PČELARA „SANA MED“ ODRŽALO GODIŠNJU SKUPŠTINU


Četvrtak, 16 Januara, 2020

Sansko udruženje pčelara iza sebe ime veoma uspješnu godinu. I pored svih poteškoća s kojima se susreće, ovo je jedno od rijetkih udruženja koje bilježi porast broja članova, što govori da na području općine Sanski Most i dalje vlada veliki interes za pčelarsvom. Udruženje pčelara „Sana med“ održalo je redovnu godišnju skupštinu. Pored podnošenja izvještaja o radu za 2019., i predstavljanja plana rada za ovu kalendarsku godinu, na sjednici su razmatrana i ostala pitanja koja su vezana za razvoj i unaprijeđenje pčelarstva na području naše općine. Udruženje od samog osnivanja maksimalnu pažnju poklanja stručnoj obuci i edukaciji svojih članova. Tako je u proteklom periodu organizovano nekoliko seminara i stručnih predavanja na kojima su gostovali eminetni stručnjaci iz oblasti pčelarstva iz čitave regije, a slične aktivnosti planirane su i u buduće. Također, očekuje se nastavak uspješne saradnje sa općinom Sanski Most, kao i Savezom pčelara Unsko-sanskog kantona. Sanski pčelari, članovi udruženja pčelara „Sana med“, i protekle godine učestvovali su na raznim domaćim i međunarodnim sajmovima i takmičenjima u ocjenjivanju kvaliteta meda, gdje su zabilježili dobre rezultate i osvojili brojne medalje i nagrade. Skupština je bila prilika da se sumiraju rezultati rada iz protekle godine, te planiraju aktivnosti za naredni period.

UDRUŽENJE PČELARA „SANA MED“ ODRŽALO GODIŠNJU SKUPŠTINU

Sanski Most |