UDRUŽENJE „SANA MED“ IZVRŠILO PODJELU PČELARSKE OPREME

UDRUŽENJE „SANA MED“ IZVRŠILO PODJELU PČELARSKE OPREME


Subota, 11 Juna, 2022

Udruženje pčelara „Sana med“ iz Sanskog Mosta danas je izvršilo podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme svojim članova, koja će im u narednom periodu biti od velike koristi. Naime, danas je ispred prostorija udruženja pčelara izvršena podjela sanduka za pčele sa dodatnom pratećom opremom, čija je nabavka obezbijeđena u saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona. Udruženje pčelara apliciralo je na javni poziv Vlade kantona s projektom nabavka opreme, koji je u međuvremenu odobren, nakon čega je uslijedila njegova realizacija. Od strane kantonalne vlade projekt je podržan sa ukupno 5000 KM, pčelari su imali učešće sa iznosom od 3625 maraka, a udruženje je iz vlastitih sredstava obezbijedilo dodatnih 3000 KM.  Za ukupno 145 članova udruženja pčelara „Sana med“ iz Sanskog Mosta, danas je  podijeljeno po 3 pčelarska sanduka. Inače, posljednja poskupljenja negativno utječu i na ovdašnje pčelare, jer je na tržištu već primjetno drastično poskupljenje određenih sredstava koja se koriste u pčelarskoj proizvodnji. Udruženje pčelara Sana med iz Sanskog Mosta na ovaj način je i u ovoj godini, koja se može okarakterisati kao veoma povoljnom po počelarsku proizvodnju, nastavilo sa realizacijom veoma značajnih projekata vezanih za razvoj počelarstva na ovom području, kroz koje se nastoji pomoći pčelarima kako bi njihova djelatnost bila održiva i konkurentna na tržištu.

UDRUŽENJE „SANA MED“ IZVRŠILO PODJELU PČELARSKE OPREME

Sanski Most |