“UMJETNOST BEZ GRANICA” OD 13. DO 19. JULA

“UMJETNOST BEZ GRANICA” OD 13. DO 19. JULA


Srijeda, 13 Jula, 2022

Prvi krajiški festival umjetnosti na USK

Ciljevi ovog projekta:

– Povezivanje kulturnih radnika cijelog USK u kreiranju prvog jedinstvenog kulturno – kreativnog sadržaja Krajine.

– Našim građanima ponudit će se novi kulturni sadržaj i osvježit će se, nažalost, često marginalizirana kulturna scena u USK.

Družit ćemo se u osam gradova, kroz osam vrsta umjetnosti.

– Jednak značaj svim vrstama umjetnosti unutar jednog festivala.

Na ovaj način udružile su se kantonalna i lokalne vlasti u zajedničkom projektu ignorirajući bilo kakve političke predznake

Kad se hoće – može se!

Uz podršku premijera USK Mustafe Ružnića i idejnog tvorca Ilde Alibegović tim koji je odlučio zajednički nositi ovu aktivnost po prvi put i prihvatiti ovaj izazov čine:

– kantonalne ustanove:

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa

  1. d. direktor Midhada Midžić Huremagić

JU Muzej Usk-a

direktor Dino Dupanovic

JU Arhiv Usk-a

direktor Almira Lila Zvirkic

– lokalne ustanove:

JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Bužim

Vahidin Veladžić , v.d. direktor

JU Centar za kulturu i turizam Cazin

Ermin Beganovic , direktor

JP “RTV Sana” Sanski Most

Midhat Dedić , direktor

JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac

Dušica Korda Ćulibrk , v.d. direktor

JU “Center za kulturu i obrazovanje” Kljuc,

direktor, Adis Egerlić

JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa

direktor, Halkic Tarik

Služba za upravu i društvene djelatnosti Općina Velika Kladuša

Stručni saradnik, Senad Šehić

“UMJETNOST BEZ GRANICA” OD 13. DO 19. JULA

Sanski Most |