UPRAVLJANJE PROJEKTIMA IZ OBLASTI SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA IZ OBLASTI SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

U okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ održana je obuka pod nazivom “Upravljanje projektima iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa“, na kojoj je učestvovao i lokalni tim iz općine Sanski Most. Obuke imaju za cilj da se unaprijede vještine kao i mehanizmi djelovanja partnerskih lokalnih zajednica za smanjenje rizika od katastrofa i suočavanje sa katastrofama. Na obuci su učestvovali predstavnici partnerskih jedinica lokalne samouprave Banje Luke, Bihaća, Bijeljine, Kaknja, Kalesije, Gradačca, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja iz sektora zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravstva i poljoprivrede kako bi se osigurao multisektorski pristup u radu sa fokusom na ranjive grupe stanovništva u lokalnim zajednicama. Ta obuka, pored dvije ranije održane o temama “Klimatske promjene, smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj“ i “Upravljanje rizikom od katastrofa i donošenje odluka tokom katastrofa“, imala je za cilj da se unaprijede vještine kao i mehanizmi djelovanja deset partnerskih lokalnih zajednica za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i suočavanje sa katastrofama. Kroz realizaciju zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN u BiH uveden je i Sistem za analizu rizika od katastrofa – DRAS (www.drasinfo.org ) u deset partnerskih jedinica lokalne samouprave. Izvršena je i edukacija predstavnika lokalnih DRR Platformi za korištenje DRAS sistema. DRAS omogućava građanima brz pristup informacijama o opasnostima sa ciljem povećanja svijesti o riziku od katastrofa. Donosiocima odluka DRAS omogućava procjene prostornih rizika kombiniranih sa podacima o opasnostima, korištenju zemljišta i ranjivosti. Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“, u vrijednosti od 8,4 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i UN, a provode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u partnerstvu sa domaćim vlastima, saopćeno je iz UNDP-ja.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA IZ OBLASTI SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

| Sanski Most |