UREĐENJE STAZE KOJA VODI DO VODOPADA BLIHE

UREĐENJE STAZE KOJA VODI DO VODOPADA BLIHE


Utorak, 6 Augusta, 2019

Uskoro bi trebalo da započnu radovi na uređenju pristupne staze do vodopada rijeke Blihe, nakon što je na javnom tenderu odabrana firma „Istrakom“ kao izvođač radova na ovome projektu. Inače radi se o projektu čija vrijednost iznosi 63 hiljada maraka. Na ovaj način želi se ova jedinstvena prirodna ljepota učiniti pristupačnom i iskoristiti u turističke svrhe. Zamisao je da se uradi staza koja će voditi do samog vodopada, a izvođač će kao glavni građevinski materijal koristiti drvo, zbog očuvanja prirodne autentičnosti. Inače, do ovog lokaliteta sada vodi improvizovana staza koja je, međutim, zbog djelovanja vode i prirodnih faktora u dobroj mjeri uništena ili oštećena, pa je sam prilaz vodopadu veoma opasan. Prizor vode, koja se lomi i pada niz grbavu stijenu je predivan i svakog posjetioca ostavlja bez daha. Vodopad Blihe ili „Blihin skok” predstavlja prirodnu znamenitost pa je na osnovu zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Bliha se na tom mjestu lomi niz stijenu visoku oko 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu. Vodopad ima naučnu i turističko rekreativnu vrijednost i dio je parka prirode “Blihin vodopad”, koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta, sa površinom od 50 kvadratnih kilometara. Poseban fenomen je da iz tako male rječice nastaje tako visok vodopad koji pri svom padu formira malo jezerce. Također, u neposrednoj blizini vodopada nalazi se i pećina koja je poznata kao stanište velikog broja šišmiša. Vodopad rijeke Blihe ima idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka, od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja eko turizma. Nakon okončanja ovog projekta u budućnosti se planira i izgradnja vidikovca kako bi vodopad Blihe bio dostupan svim posjetiocima.

UREĐENJE STAZE KOJA VODI DO VODOPADA BLIHE

Sanski Most |