URUČENA VRIJEDNA OPREMA CIVILNOJ ZAŠTITI SANSKI MOST

URUČENA VRIJEDNA OPREMA CIVILNOJ ZAŠTITI SANSKI MOST

Predstavnici Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, izvršili su ceremonijalnu primopredaju vrijedne opreme za službe zaštite i spašavanja u općinama Sanski Most i Oštra Luka u okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“. Pored uposlenika službi zaštite i spašavanja, primopredaji su prisustvovali i najviši zvaničnici općinskih organa.

Općinske službe civilne zaštite su tom prilikom postale bogatije u pogledu sistema komunikacije, opreme za zaštitu na vodi i pod vodom, instrumenata za brzu kontrolu ispravnosti vode, vatrogastva, te ostale korisne opreme koja će u velikoj mjeri unaprijediti sistem ranog upozoravanja na sve eventualne buduće prirodne i druge katastrofe koje mogu zadesiti ovo područje.

Ceremonijalnom primopredajom vrijedne opreme službama zaštite i spašavanja završen je jednogodišnji projekat „SAFE“, koji se finansirao sredstvima Evropske unije. Projekat „SAFE“ je bio teritorijalno fokusiran na općine Sanski Most i Oštra Luka s ciljem podrške opravku tih općina od katastrofalnih poplava iz 2014. godine.

Inače, kroz projekat „SAFE“ donirana je i hidrološka stanica Agenciji za vodno područje rijeke Save s ciljem kontinuiranog praćenja nivoa vodotoka rijeke Blihe, jedne od pritoka rijeke Sane. Također, obnovljeni su i bibliotekarski fondovi za ukupno deset obrazovno-kulturnih institucija u tim općinama, doniranjem više od 3.000 knjiga. Projekat „SAFE“ imao je i značajnu edukativnu komponentu s ciljem jačanja svijesti i podizanja znanja građana te subjekata šireg sistema zaštite i spašavanja u pogledu odgovora na prirodne i druge nesreće.

Poslijednji primjeri izlijevanja rijeka iz korita, ali i iskustva stečena prije četiri godine u katastrofalnim majskim poplavama, u kojima su posebno bile pogođene općine u slivu rijeke Sane, govore o neophodnosti jačanja sistema ranog upozoravanja od prirodnih katastrofa, a posebno poplava , i upravo je i pomenuti projekt bio fokusiran na ove dvije susjedne lokalne zajednice.

URUČENA VRIJEDNA OPREMA CIVILNOJ ZAŠTITI SANSKI MOST

Sanski Most |