URUČENA VRIJEDNA OPREMA CIVILNOJ ZAŠTITI SANSKI MOST

URUČENA VRIJEDNA OPREMA CIVILNOJ ZAŠTITI SANSKI MOST


Četvrtak, 15 Marta, 2018

Predstavnici Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, izvršili su ceremonijalnu primopredaju vrijedne opreme za službe zaštite i spašavanja u općinama Sanski Most i Oštra Luka u okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“. Pored uposlenika službi zaštite i spašavanja, primopredaji su prisustvovali i najviši zvaničnici općinskih organa.

Općinske službe civilne zaštite su tom prilikom postale bogatije u pogledu sistema komunikacije, opreme za zaštitu na vodi i pod vodom, instrumenata za brzu kontrolu ispravnosti vode, vatrogastva, te ostale korisne opreme koja će u velikoj mjeri unaprijediti sistem ranog upozoravanja na sve eventualne buduće prirodne i druge katastrofe koje mogu zadesiti ovo područje.

Ceremonijalnom primopredajom vrijedne opreme službama zaštite i spašavanja završen je jednogodišnji projekat „SAFE“, koji se finansirao sredstvima Evropske unije. Projekat „SAFE“ je bio teritorijalno fokusiran na općine Sanski Most i Oštra Luka s ciljem podrške opravku tih općina od katastrofalnih poplava iz 2014. godine.

Inače, kroz projekat „SAFE“ donirana je i hidrološka stanica Agenciji za vodno područje rijeke Save s ciljem kontinuiranog praćenja nivoa vodotoka rijeke Blihe, jedne od pritoka rijeke Sane. Također, obnovljeni su i bibliotekarski fondovi za ukupno deset obrazovno-kulturnih institucija u tim općinama, doniranjem više od 3.000 knjiga. Projekat „SAFE“ imao je i značajnu edukativnu komponentu s ciljem jačanja svijesti i podizanja znanja građana te subjekata šireg sistema zaštite i spašavanja u pogledu odgovora na prirodne i druge nesreće.

Poslijednji primjeri izlijevanja rijeka iz korita, ali i iskustva stečena prije četiri godine u katastrofalnim majskim poplavama, u kojima su posebno bile pogođene općine u slivu rijeke Sane, govore o neophodnosti jačanja sistema ranog upozoravanja od prirodnih katastrofa, a posebno poplava , i upravo je i pomenuti projekt bio fokusiran na ove dvije susjedne lokalne zajednice.

URUČENA VRIJEDNA OPREMA CIVILNOJ ZAŠTITI SANSKI MOST

Sanski Most |