URUČENI PAKETI ZA 15 PORODICA

World Vision BiH i Misija OSCE u Bosni i Hercegovini podržali su ovih dana aktivnosti Koalicije “Most ljubavi” Sanski Most. Prema riječima koordinatorice Koalicije Rade Krupić, podijeljeni su prehrambeni i higijenski paketi porodicama u stanju potrebe da bi krizu, u vrijeme pandemije Corona virusa, lakše prevazišli. Podijeljeno je 30 paketa sa osnovnim prehrambenim i higijenskim potrepštinama, po dva za 15 porodica s područja Sanskog Mosta. Pakete su dobili zaista oni kojima je pomoć u ovoj situaciji više nego potrebna. Korisnike su predložile članice Koalicije, istakla je Rada Krupić koordinatorica Koalicije. Paketi su korisnicima uručeni najvećim dijelom na kućnim adresama kao i u prostorijama Udruženja žena „Bliha“ iz Fajtovaca koje su također članice Koalicije „Most ljubavi“ iz našeg grada, naravno uz poštovanje svih mjera. I na kraju pomenimo da je World Vision BiH organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje, posvećena radu sa djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepravdu. Bosna i Hercegovina je društvo prijateljsko prema djeci, utemeljeno na zajednici povjerenja, gdje svako dijete ima nadu, jednake mogućnosti, te je osnaženo da ostvari svoj puni potencijal. World Vision radi u službi svih ljudi, bez obzira na njihovu vjeru, rasu, etničku pripadnost ili spol.

URUČENI PAKETI ZA 15 PORODICA

| Vijesti |