USAVRŠAVANJE ZNANJA I VJEŠTINA ŽENA

USAVRŠAVANJE ZNANJA I VJEŠTINA ŽENA


Srijeda, 17 Oktobra, 2018

Udruženje žena “Žene sa devet rijeka” trenutno realizira projekat pod nazivom „Usavršavanje znanja i vještina žena“ koje je finansirano sredstvima federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Projekat „Usavršavanje znanja i vještina žena” započeo je prije mjesec dana i trajaće do polovine mjeseca novembra. U projekat su uključene nezaposlene djevojke i žene zbog njihove lakše integracije na tržište rada. Prema riječima koordinatorice ovog projekta Mersihe Čaušević projekt je usmjeren na razvoj novih oblika podrške i načina pomoći u osnaživanju, profesionalnom razvoju i traženju zaposlenja žena.

Cilj je osnažiti i osposobiti korisnice projekta za preuzimanje aktivnije uloge na tržištu rada i u društvu. Treba istaći da je riječ o potpuno besplatnoj edukaciji. Svaka polaznica sudjelujući na predavanjima, moći će primjeniti znanje i praktično, što im daje izuzetnu fleksibilnost u radu. Udruženje žena “Žene sa 9 rijeka” pored ovog, realiziraju još dva vrlo važna projekta. Riječ je o “Igraonici za djecu” u naselju Domet 2000 koji je pri kraju, kao i projekat “Zdravlje žene” koji je također u fazi realizacije, a riječ je o 150 besplatnih papa testova za žene slabijeg imovnog stanja. Predsjednica ovog Udruženja Senada Musić ističe kako je vrlo važno da su žene aktivne te da daju svoj doprinos lokalnoj zajednici.

USAVRŠAVANJE ZNANJA I VJEŠTINA ŽENA

Sanski Most |