USPJEŠNO ZAVRŠENA OBUKA I PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA ”DIJASPORA ZA RAZVOJ”


Četvrtak, 7 Juna, 2018

U sklopu projekta ”Dijaspora za razvoj” koji Općina Sanski Most implementira u partnerstvu sa firmama REMUS Innovation i CNC Lab, uspješno je završen program obuke i unaprijeđenja radne snage u metaloprerađivačkom sektoru.

Projektom je izvršena obuka za 40 nezaposlenih lica za zanimanja varilac i CNC operater, od kojih je 28 najuspješnijih zaposleno u sklopu navedenih privrednih subjekata. Projekt je koncipiran na način da su poslodavci u saradnji sa svojim partnerima u inozemstvu, a koji su porijeklom iz BiH, kreirali i sproveli program stručne dokvalifikacije u skladu sa svojim trenutnim potrebama, čime je direktan doprinos dijaspore bio u transferu znanja i najnovijih tehnologija koje se trenutno koriste u zemljama EU.

Ukupna vrijednost projekta je oko 167.500,00 KM, a pored obuke i zapošljavanja novih radnika, firme obuhvaćene projektom su unaprijedile i tehničke kapacitete nabavkom nove opreme čime je unaprijeđen obim proizvodnje i izvoza. Ovaj projekt je zajednička inicijativa Vlade Švicarske, UNDP-a,

IOM-a i Ministarstva za ljudks prava i izbjeglice BiH, a pored Sanskog Mosta, trenutno se implementira u još 14 općina na području Bosne i Hercegovine.

USPJEŠNO ZAVRŠENA OBUKA I PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA ”DIJASPORA ZA RAZVOJ”

Sanski Most |