USPOREN PROCES TRAŽENJA NESTALIH

USPOREN PROCES TRAŽENJA NESTALIH


Petak, 11 Februara, 2022

Potraga za nestalim osobama i 27 godina nakon rata i dalje je aktuelna tema. Na evidenciji nestalih i dalje se nalazi značajan broj osoba iz Sanskog Mosta. Kada je riječ o području općine Sanski Most, prema evidenciji Udruženja logoraša, još uvijek se 83 osobe vode kao nestale. Prema riječima predsjednika udruženja Sadmira Alibegovića, od ovog broja oko dvadesetak osoba su i logoraši, koji su za vrijeme rata bili zatvarani u nekoliko logora na području cijele Bosne i Hercegovine, nakon čega im se gubi svaki trag. Prema njegovim riječima, posljednjih nekoliko godina usporen je proces traženja nestalih, tako da u zadnje vrijeme nije bilo pronalazaka i ekshumacija. Najveći problemi u traženju nestalih jesu nedostatak pouzdanih informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama, i nedostatak pouzdanih svjedoka koji bi pomogli otkrivanjem mjesta gdje su ubijeni ljudi ukopani. Postoje određene informacije i indicije da bi se na području Bartikovaca i Lušci Palanke mogle nalaziti dvije masovne grobnice, ali dosadašnja istraživanja i traganja nisu dali konkretne rezultate. Prema podacima Institut za traženje nestalih osoba, u Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za 7. 628 osoba, od čega se na području Unsko-sanskog kantona  traga za gotovo 400 žrtava proteklog rata. Istražioci iz Područnog ureda u Bihaću tokom prošle godine na teren su izašli 465 puta u potrazi za informacijama o lokaciji grobnica i provjeri onih informacija do kojih su došli. U istom periodu je podneseno deset zahtjeva za ekshumaciju. Realizirane su tri ekshumacije tokom kojih nisu pronađeni posmrtni ostaci. S druge strane, u USK je u prošloj godini identifikovano 14 žrtava proteklog rata koje su ekshumirane u ranijem periodu.

USPOREN PROCES TRAŽENJA NESTALIH

Sanski Most |