USPOSTAVA DIGITALNOG ADRESNOG REGISTRA U OPĆINI SANSKI MOST

Općina Sanski Most je putem općinske Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, pokrenula proceduru izrade digitalnog adresnog registra. Radi se o projektu koji ima za cilj da adresnim brojem budu označeni svi objekti na području cijele općine, uz uspostavu elektronske baze u kojoj će biti uneseni svi podaci, uključujući i lokaciju svih objekata. Općina ove aktivnosti sprovodi u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je započela sa implementacijom sistema adresnog registra u većem broj općina Federacije BiH, od kojih su mnoge okončale ovaj proces. Od momenta pristupa navedenom projektu općina Sanski Most putem nadležne službe intenzivno radi na ovom projektu. U toku prve faze projekta prikupljaće se i obraditi podaci sa terena. Terenski dio posla podrazumijeva snimanje terena na cijelom području općine, kako bi se prikupili svi relevantni podaci neophodni za uspostavu adresnog registra. Pored toga, u cjelom procesu postoji i administartivni dio posla, u kojem će biti neophodno donijeti odluku o naseljenim mjestima za cijelo područje općine Sanski Most, kao i proširiti postojeću odluku o nazivima ulica, trgova i dijelova naselja na području općine Sanski Most. Inače, ovakve odluke već postoje, međutim odnose se samo za uže gradsko područje, tako da je neophodno izvršiti njihove izmjene, odnosno proširiti na sve mjesne zajednice, kako bi se i adresni registar moga primjeniti na sva naseljena mjesta u općini. Nakon što se okončaju sve navedene procedure, u drugoj fazi izvršiće se fizičko označavanje svih naseljenih mjesta, zaseoka, zgrada, trgova i ulica sa propisanim i unificiranim oznakama, a svaki stambeni i poslovni objekat će biti označen brojevima. Uspotavljanje projekta Adresnog registra za općinu Sanski Most je od izuzetne važnosti, obzirom da trenutno na adekvatan način nisu obilježena sva naseljena mjesta, ulice, zgrade i ostali objekti, a prednost adresnog registra je to što će po okončanju njegove uspostave svi podaci biti u digitalnom obliku. Isto tako, biće uspostavljen jedinstven sistem vođenja podataka, koji će biti povezan s podacima geodetskih uprava u Bosni i Hercegovini, što će građanima olakšati izdavanje svih neophodnih identifikacijskih i drugih dokumenata.

USPOSTAVA DIGITALNOG ADRESNOG REGISTRA U OPĆINI SANSKI MOST

| Vijesti |