USPOSTAVLJENI DIPLOMATSKI ODNOSI BOSNE I HERCEGOVINE SA KRALJEVINOM TONGA

USPOSTAVLJENI DIPLOMATSKI ODNOSI BOSNE I HERCEGOVINE SA KRALJEVINOM TONGA


Petak, 10 Februara, 2023

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima ambasador Sven Alkalaj potpisao je Zajedničku izjavu o uspostavi diplomatskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Tonga.

Uime Kraljevine Tonga izjavu je potpisao stalni predstavnik te države pri Ujedinjenim narodima ambasador Viliami Va’inga Tōnē, a potpisivanje je upriličeno u prostorijama Stalne misije BiH pri Ujedinjenim narodima u New Yorku.

U razgovoru nakon ceremonije potpisivanja Zajedničke izjave sagovornici su razmijenili mišljenja o potencijalima za unapređenje i intenziviranje bilateralne saradnje, kao i o aktuelnim temama u okviru UN-a.

Obostrano je potvrđena puna podrška multilateralnim naporima za punu realizaciju Agende 2030, tj. postizanje 17 ciljeva održivog razvoja, s posebnim akcentom na aktivnosti u borbi protiv klimatskih promjena. Kraljevina Tonga je u UN-u posebno aktivna u oblasti borbe protiv klimatskih promjena budući da je, poput ostalih pacifičkih država, izložena opasnostima povezanim s povećanjem razine mora.

Kraljevina Tonga je jedina preostala monarhija na Pacifiku. Do 1970. bila je britanska kolonija, a članica Ujedinjenih naroda postala je 1999. Ova država, koju čine 175 otoka, od kojih je 45 naseljeno, nalazi se u južnom dijelu Tihog oceana, te se ekonomski naslanja na Novi Zeland. Država broji oko 100.000 stanovnika koji uglavnom žive od ribolova i turizma.

Bosna i Hercegovina je do sada uspostavila diplomatske odnose sa 183 države članice UN-a, a vodi se intenzivna diplomatska komunikacija sa preostalih devet članica UN-a s kojima još nisu formalno uspostavljeni diplomatski odnosi, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

USPOSTAVLJENI DIPLOMATSKI ODNOSI BOSNE I HERCEGOVINE SA KRALJEVINOM TONGA

BiH |