USVOJEN BUDŽET OPĆINE SANSKI MOST ZA 2018. GODINU

USVOJEN BUDŽET OPĆINE SANSKI MOST ZA 2018. GODINU


Srijeda, 27 Decembra, 2017

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća razmatran je budžet općine Sanski Most za narednu godinu. Radi se o jednom od najvažnijih dokumenata za lokalnu zajednicu koji ovaj zakonodavni organ usvoja u toku godine, a nakon održane rasprave, većinom glasova konačni prijedlog općinskog budžeta za 2018. godinu dobio je podršku Općinskog vijeća.

Budžet općine Sanski Most za 2018. godinu iznosi 12. 106. 368 konvertibilnih maraka, te je za više od 2 miliona maraka uvećan, u odnosu na rebalans budžeta u 2017. godini koji iznosi oko 10. 000. 298 maraka.  Kako je od strane predlagača obrazloženo, tokom kreiranja budžeta za narednu godinu, vodilo se računa da što veći broj pristiglih zahtjeva od strane građana, tokom održanih javnih rasprava, pronađe svoje mjesto u budžetu. Također, zadržana je većina budžetskih kodova iz tekuće godine, kojima su dodatno povećana sredstva. U tom smislu povećana su izdvajanja za zapošljavanje, privredu, poljoprivredu i poduzetništvo, kao i sredstva za potrebe socijalno ugroženog stanovništva, kao i za zdravstvo i sport.

U budžetu su planirana i značajna sredstva za nastavak započetih infrastrukturnih projekata, kao i određen broj novih kapitalnih investicija koje se odnose na izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, te izgradnje putne infrastrukture. Za određene projekte već su obezbijeđena namjenska sredstva, a tokom diskusije istaknuto je kako je potreban jači angažman predstvnika svih političkih partija, kako bi se sa viših nivoa osigurao što veći iznos sredstava za općinu Sanski Most.

Tokom diskusije, vijećnici iz opozicije iznijeli su pozitivan stav prema kojem se budžet usvaja prije početka nove kalendarske godine, te da su ispoštovane sve zakonske procedure tokom njegove izrade. Također, pohvalili su što je budžet ambiciozniji nego što je bio slučaj ranijih godina, što je prema njihovim riječima razlog da sve strukture vlasti zajedno rade na njegovom ostvarenju.

Amandmani „Naše stranke“ na predloženi budžet nisu prihvaćeni, dok ostale stranke nisu imale amandmane, ili su bili povučeni prije samog čina glasanja. Za budžet općine Sanski Most za 2018. godinu glasalo je 26 vijećnika iz SDA, SBB-a, SDP-a, A- SDA, SBiH i DNS-a, a suzdržana su bila tri vijećnika iz DF-a i Naše stranke.

USVOJEN BUDŽET OPĆINE SANSKI MOST ZA 2018. GODINU

Sanski Most |