USVOJEN BUDŽET OPĆINE SANSKI MOST ZA 2020. GODINU

USVOJEN BUDŽET OPĆINE SANSKI MOST ZA 2020. GODINU


Ponedjeljak, 30 Decembra, 2019

Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je budžet Općine Sanski Most u iznosu od 16. 100. 776. konvertibilnih maraka. Radi se o jednom od najvažnijih dokumenata za lokalnu zajednicu koji ovaj zakonodavni organ usvoja u toku godine, a nakon održane rasprave, većinom glasova konačni prijedlog općinskog budžeta za 2020. godinu dobio je podršku Općinskog vijeća. Budžet za narednu godinu iznosu oko 16, 1 milion KM, a što se tiče strukture prihoda, porezni prihodi čine 42,40 posto ukupnih prihoda, neporezni prihodi 32,75 posto, potpore 10, 26 posto, kapitalni transferi 12, 10 posto te primci 2,4 posto. Vijećnici su se u svojim diskusijama složili da se radi o ambicioznom budžetu, za čije ostvarenje će biti neophodan zajednički angažman izvršne i zakonodavne vlasti, te predstavnika svih političkih partija koji obnašaju funkcije na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. Kako je istakao općinski načelnik Faris Hasanbegović, vodilo se računa da što veći broj prijedloga pristiglih od strane građana, udruženja i organizacija, kao i drugih subjekata, nađu svoje mjesto u budžetu, a tu su i brojni kapitalni projekti čija se realizacija očekuje u narednoj godini.

USVOJEN BUDŽET OPĆINE SANSKI MOST ZA 2020. GODINU

Sanski Most |