USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROCJENI ŠTETA OD POPLAVA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROCJENI ŠTETA OD POPLAVA


Subota, 2 Novembra, 2019

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most usvojen je izvještaj o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sanski Most. Pomenuti izvještaj šačinjen je od strane općinske komisija za procjenu šteta, u kojem se nalaze podaci o načinjenim štetama koje su pričinjene usljed velikih poplava koje su polovinom mjeseca maja ove godine, zahvatile šire područje općine. Prema izvještaju općinske komisije ukupna šteta pričinjena na području općine Sanski Most iznosi 1. 378.639 KM. Ukupna površina općine zahvaćena poplavom iznosila je 1. 171 hektar, a najveća šteta pričinjena je na poljoprivrednom zemljištu, te je utvrđena u iznosu od preko milion konvertibilnih maraka, odnosno 80 % ukupne štete. Također, štete su u mnogo manjem iznosu evidentirane i na građevinskim objektima, koja su doživjela određena oštećenja. Podsjećamo, uzrok poplava bile su obilne kišne padavine, 12., 13. i 14. maja ove godine, zbog čega je na području općine proglašeno stanje prirodne nesreće. Pored podataka o procjeni šteta, kako je istakao Ernad Seferović, predsjednik komisije, u izvještaju je ponuđen i prijedlog mjera za prevazilaženje posljedica od poplava, a oni se tiču nadoknade štete, donošenje plana interventne zaštite materijalnih dobara od prirodne nesreće, kao i ostalih mjera kao što su čišćenje riječnih korita, pročišćavanje postojećih te formiranje nove mreže odvodnih kanala, izgradnja nasipa na kritičnim tačkama, izgradnja rasteretnog kanala, te popoljšanje dinamike investicionog ulaganja u kanalizacionu infrastrukturu. Općinski vijećnici su u svojim diskusijama pohvalili rad komisije, te je ovom prilikom istaknuto kako je u narednom periodu potrebno raditi na donošenju i usvajanu svih nephodnih dokumenata koji regulišu oblast preventivnog djelovanja i zaštite od prirodnih nesreća. Bitno je naglasiti da će izvještaj u buduće biti osnova za konkurisanje i apliciranje prema donatorskim i drugim sredstvima koja će se koristiti za sanaciju pričinjenih šteta.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROCJENI ŠTETA OD POPLAVA

Sanski Most |