USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST ZA 2018. GODINU

Općina Sanski Most je među prvima u Unsko-sanskom kantonu koja je usvojila nacrt budžeta općine za 2018. godinu. Pored nacrta, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je i izvještaj o realizaciji budžeta za prvih devet mjeseci, kao i rebalans za ovu godinu. Kako se navodi u izvještaju o realizaciji budžeta u prva tri kvartala ove godine, prihodi u budžetu ostvareni su u iznosu od oko 7 miliona i 300 hiljada maraka, što je procentualno gledano 64 % u odnosu na godišnji plan.

Za razliku od prethodnih godina, primjetno je povećanje neporeznih prihoda, koji su ostvareni skoro u skladu sa planom. S druge strane, najveći broj zamjerki vjećnici su uputili na ime ostvarenih prihoda od koncesija, koji su za razliku od planiranog iznosa veoma umanjeni. Po pitanju rashodovne strane, vijećnici su u svojim diskusijama postavljali pitanja koja su većinom vezana za nerealizirane budžetske kodove, s kojih nije vršena isplata. Općinski načelnik Faris Hasanbegović, u svom objašnjenju je istako kako određena sredstva nisu utrošena iz razloga što nije bilo dovoljan broj aplikacija na raspisane javne pozive, ali da će ta sredstva ostati u budžetu i biti planirana za narednu godinu. Načelnik je naglasio kako se u proteklom periodu vodilo računa o finansijskoj disciplini u budžetu, te da su izmirene sve obaveze nastale u ovoj godini, tako da općina trenutno nema dugovanja.

Nakon izvještaja o realizaciji, uslijedila je rasprava oko rebalansa budžeta za 2017. godinu, koji je umanjen za oko 600 000 i iznosi oko 10 miliona i 800 000 maraka. Rebalans budžeta u većem dijelu se oslanja na prethodni izvještaj o realizaciji budžeta za prva tri kvartala ove godine, s tim da se između ostalog izdvajaju dodatna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 100 000 maraka. Nakon toga, usvojen je i nacrt budžeta općine Sanski Most za 2018. godinu, koji je većim dijelom usklađen sa rebalansiranim budžetom u ovoj godini, i iznosi oko 11 miliona maraka.

Vijećnici su tokom diskusije istakli kako je dobro što se u ovom periodu, inače nešto ranije nego prethodnih godina, usvaja nacrt budžeta, čime će biti dovoljno vremena za koncipiranje i usvajanje konačne verzije budžeta za narednu godinu. Načelnik općine Faris Hasanbegović je ovom prilikom pozvao sve političke subjekte da uzmu učešće u aktivnostima na izradi budžeta, da svojim prijedlozima daju doprinos u donošenju što kvalitetnijeg dokumenta, a vrata njegovog kabineta uvijek su otvorena za sve nove ideje, istakao je načelnik Hasanbegović. Također, i građani općine Sanski Most imaće priliku da putem javnih rasprava iskažu svoje mišljenje i predlože svoje sugestije na predloženi nacrt, a javna rasprava biće održana u narednih trideset dana.

 

USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST ZA 2018. GODINU

| Vijesti |