USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2023. GODINU

USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2023. GODINU


Petak, 18 Novembra, 2022

Nacrt budžeta Općine Sanski Most za 2023. godinu u iznosu od 20, 5 miliona konvertibilnih maraka, i Nacrt odluke o izvršenju općinskog budžeta za isti period, usvojeni su na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most. Prema strukturi planiranih prihoda, porezni prihodi kao i u prethodnim proračunima zauzimaju glavno mjesto u budžetu sa 7,7 miliona, dok su neporezni prihodi planirani u iznosu od 5,2 miliona KM. Značajni iznosi na prihodovnoj strani planirani su i od tekućih i kapitalnih transfera, na koje otpada 7,4 miliona maraka, i većim dijelom radi se o sredstvima od ostalih nivoa vlasti. Što se tiče rashodovne strane budžeta, najvećim dijelom zadržani su budžetski kodovi iz ove godine kako bi se ispoštovale sve obaveze prema budžetskim korisnicima, a vodilo se računa i o svim planiranim i započetim infrastrukturnim projektima koji će se realizirati u narednoj godini. Svoje učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda imali su i vijećnici, koji su u svojim diskusijama iznijeli niz prijedloga, sugestija, pohvala kao i kritika, te su najavili da će na predloženi nacrt u narednom periodu, odnosno do usvajanja budžeta, dostaviti svoje prijedloge. Za nacrt budžeta glasala su 22 vijećnika, 8 je bilo suzdržanih, dok niko nije bio protiv. Nacrta budžeta za 2023. godinu biće upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. U tom vremenskom periodu će građani i ostali zainteresirani subjekti s područja općine Sanski Most, moći dostavljati svoje prijedloge, sugestije i primjedbe nakon čega će se izraditi prijedlog budžeta koji će biti dostavljen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Predstavnici Općine i Općinskog vijeća pozvali su zainteresirane subjekte, organe mjesnih zajednica i sve građane da učestvuju u javnim raspravama koje će se u narednom periodu održati za sve mjesne zajednice, i time daju svoj doprinos da budžet Općine za narednu godinu bude što kvalitetniji i bolji. Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je na jučerašnjoj sjednici nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu, uz zaključak da se javna rasprava za ovaj dokument održi u trajanju od 10 dana. Ovim dokumentom utvrđuju su poslovi i zadaci iz nadležnosti vijeća, odnosno pitanja o kojima se planira raspravljati na sjednicama ovog zakonodavnog organa tokom naredne godine.

 

USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2023. GODINU

Sanski Most |