USVOJEN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA

USVOJEN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA


Ponedjeljak, 31 Jula, 2017

Danas je održana jedanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, na kojoj su vijećnici razmatrali nekoliko bitnih tačaka iz predloženog dnevnog reda. Na današnjoj sjednici vijećnicima je predočen polugodišnji izvještaj općinskog načelnika o realizaciji budžeta općine, u kojem je navedeno kako su u prvih šest mjeseci tekuće godine ostvareni prihodi u iznosu od 4. 950. 460 maraka, ili 43,13 % godišnjeg plana. U isto vrijeme, za rashode je izdvojeno 4. 732.730 KM ili 41,23 % ukupnog godišnjeg plana, te je u skladu s tim ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode  u iznosu od 217. 730 maraka. Kako se navodi u izvještaju, trend punjena budžeta za pomenuti period kretao se u približno očekivanim planskim okvirima, a istovremeno vodilo se računa o ravnomjernom rasporedu sredstava, koja su isplaćivana u skladu sa iskazanim potrebama. Od značajnih kodova s kojih su vršeni transferi sredstava, u izvještaju su izdvojeni projekti pomoći mjesnim zajednicama, pomoći pojedincima, rješavanje pasa lutalica i drugi. Ove godine potpomognuti su mnogi sportski , kulturni i zabavni događaji, kao i vjerske i druge manifestacije, a takođe je okončana raspodjela pomoći za pravna i fizička lica koja su bila poplavljena 2014. godine.

Kako je istakao načelnik općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, i u narednom periodu vodiće se računa o domaćinskom trošenju budžetskih sredstava, kako bi se održala postojeća stabilnost budžeta. Nakon rasprave, izvještaj o realizaciji budžeta za prvih šest mjeseci je usvojen sa 18 glasova za i 9 suzdržanih. Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju četiri općinska javna preduzeća, sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH. Radi se o Javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacijama, i Javnim preduzećima Gradska dvorana, Veterinarska stanica i RTV Sana, u kojima će se od sada, u skladu sa pomenutim zakonskim propisima, članovi skupštine birati putem javnog poziva, a skupština će brojati tri člana.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije javnim pozivom, odnosno tenderom, za istraživanje i ekspolataciju boksita na ležištu Oštrelj. Tokom rasprave o ovom materijalu, istaknuta je neophodnost stavljanja svih prirodnih resursa u službu razvoja općine, jer se davanjem pomenute koncesije, očekuje zapošljavanje dvadesetak radnika kao i koncesioni prihod od preko milion maraka. Na sjednici je usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju – ustanovljenje prava služnosti, za izgradnju elektoenergetskog objekta kablovskog dalekovoda na dionici Trafo stanica Krings – Došenovići 2 općina Sanski Most, zatim odluka o izmjenama i dopunama pravila Javne ustanove Narodna biblioteka, kao i izvještaji o radu za prošlu godinu javnih preduzeća Gradska dvorana i Veterinarska stanica, i Javne ustanove Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu. Vijuećnici su do kraja sjednice primili k znanju informaciju o stanju u mjesnim zajednicama za 2016. godinu, informaciju o stanju zdravstva na području općine Sanski Most, te informaciju o radu kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Odjeljenje Sanski Most, za proteklu godinu.

USVOJEN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA

Sanski Most |