USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2019. GODINU

USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2019. GODINU

U nastavku 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Sanski Most koja je održana danas, vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o izmjenema i dopunama Odluke o usvajanju budžetskih prihoda i rashoda za 2019. godinu. Radi se o odluci kojom se po treći put ove godine pristupa rebalansu općinskog budžeta. Na početku sjednice upriličeno je polaganje zakletve o preuzimanju mandata novoimenovanog vijećnika u Općinskom vijeću, Nermina Trožića, koji je na ovu poziciju imenovan, umjesto dosadašnjeg vijećnika Nijaza Halilovića, koji je u međuvremenu podnio ostavku na ovu funkciju.

Rebalansirani budžet koji je danas jednoglasno usvojen iznosi 14, 3 miliona konvertibilnih maraka, i u odnosu na prethodni koji je iznosio 12, 7 miliona KM, povećan je za 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Obzirom da je na snagu stupila odluka o prelasku na trezorsko poslovanje, općina Sanski Most bila je u obavezi da u svoj budžet kao nove korisnike uključi Centar za socijalni rad i Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, i svih 19 mjesnih zajednica sa područja Sanskog Mosta. Na osnovu navedenog, općina je bila dužna da u budžetu formira nove grantove i kodove, odnosno da sredstva pomenutih javnih ustanova i mjesnih zajednica, uvrsti na prihodovnu stranu budžeta, zbog čega je bilo neophodno pristupiti rebalansu budžeta.

Pored toga, na današnjoj sjednici jednglasno su prihvaćena i dva amandmana Kluba vijećnika SDA, kojima se za 25. 000 maraka povećava subvencija za Opću bolnicu Sanski Most, a drugim amandmanom sa dodatnih 15. 000 KM povećavaju se sredstva za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodovoda na području Općine Sanski Most. Prema riječima predlagača, razlog za usvajanje amandmana leži u činjenici da je za pomenute potrebe u toku ove godine izostala podrška kantonalnog nivoa vlasti. Kako pomenuti projekti ne bi bili dovedeni u pitanje, preraspodjelom sredstava u općinskom budžetu, obezbijeđena su neophodna sredstva. Inače tokom rasprave, još jednom je istaknuto nezadovoljstvo odnosom kantonalnih vlasti prema općini Sanski Most. Naime, u ovogodišnji općinski budžet, od strane Unsko-sanskog kantona, do sada je doznačen iznos od 20. 000 maraka koji je iskorišten za potrebe Civilne zaštite. Kako je istaknuto, pomenuta sredstva znatno su manja nego prethodnih godina, posebno od prošle i pretprošle godine, kada je ta cifra iznosila preko 300. 000 maraka. U nastavku sjednice usvojeno je i rješenje o imenovanju Harisa Karata za člana Općinske izborne komisije Sanski Most.

USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2019. GODINU

Sanski Most |