USVOJENA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU

Pred vijećnicima općinskog vijeća Sanski Most, na danas održanoj sjednici našla se veoma neuobičajena odluka. Radi se o odluci o davanju saglasnosti Općinskom pravobranilaštvu za priznanje tužbenog zahtjeva, a kojom se omogućuje Općinskom sudu da postane vlasnik i na svoje ime upiše pravo vlasništva nad zgradom općinskog suda skupa sa ostalim nekretninama.

Naime , Općinsko pravobranilaštvo je nedavno od strane Kantonalnog pravobranilaštva, zaprimilo tužbu radi utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige zgrade suda sa pripadajućim zemljištem, te da se u skladu s tim izvrši prenos prava vlasništva pomenutih nekretnina na Općinski sud Sanski Most. Inače radi se o zgradi u kojoj je smješten Općinski sud, i koju je ova ustanova koristila cijelo vrijeme za svoje potrebe, međutim formalno-pravno nikada nije bio utvrđen stvarni vlasnik ove zgrade, zbog čega je u međuvremenu podnesen tužbeni zahtjev. Zbog specifičnosti cijelog slučaja, Općinsko pravobranilaštvo, koje zastupa interese općine, tražilo je od Općinskog vijeća da se očituje o pomenutom predmetu, odnosno da se da saglasnost kojom se priznaje ili odbija tužbeni zahtjev. Kako je istaknuto u obrazloženju odluke o davanju saglasnosti za priznanje tužbenog zahtjeva,  sve činjenice iz tužbe ne idu u prilog općini Sanski Most, a isto tako općina nikada nije bila u posjedu navedenih nekretnina, niti je vršila bilo kakva vlasnička ovlaštenja. Kao glavni dokaz u prilog tome navodi se zakon o stvarnim pravima kojim se vlasništvo na nekretninama stiče dosjelošću, odnosno činjenica da je Općinski sud u ovakvom organizacionom obliku već više od 20 godina u posjedu predmetnih nekretnina, čime su ispunjen i uvjeti za sticanje vlasništva. Nakon dugotrajne rasprave, većinom glasova općinskih vijećnika nije usvojena odluka o davanju saglasnosti Općinskom pravobranilaštvu za priznanje tužbenog vijeća, te će u skladu s tim o svemu navedenom odlučivati nadležna sudska instanca.  Kako je istaknuto tokom rasprave, pomenuta odluka Općinskog vijeća nije obavezujuća za općinsko pravobranilaštvo, ali može biti korektiv i dati smjernice budućeg djelovanja općinskog pravobranioca u ovom predmetu. Bitno je istaći da je na današnjoj sjednici usvojena odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u zanatskim, zanatsko-uslužnim , trgovinskim i ugostiteljskim objektima na području općine Sanski Most, kojom se ugostiteljskim objektima za vrijeme ljetne sezone, odnosno u periodu od 01. jula do 31. augusta produžuje radno vrijeme, koje će u ovom periodu biti dozvoljeno do 3 sata iza ponoći radnim danima i vikendom.

USVOJENA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU

| Vijesti |