USVOJENA ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE

USVOJENA ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE


Utorak, 27 Februara, 2018

Na danas održanoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, razmatrano je nekoliko bitnih tačaka dnevnog reda, a između ostalog, usvojen je Izvještaj o radu Općinskog organa uprave za 2017. godinu. Radi se o obimnom materijalu u kojem su pobrojane sve aktivnosti općinskog načelnika i općinskih službi u protekloj godini.

Također u ovim dokumentima predočeni su osnovni pokazatelji o planiranim i ostvarenim projektnim aktivnostima, a predložene su i preporuke za unapređenje rada općinskog organa uprave. Kako se navodi u izvještaju, pored tekućih administrativnih poslova, prioriteti u radu organa uprave bili su bazirani na Strategiji općinskog razvoja, te Planu kapitalnih investicija, dva strateška dokumenta koja su prethodno usvojena u ovom zakonodavnom organu. Najveći rezultati u izvještajnom periodu su ostvareni u oblasti unapređenja javnih usluga, s naglaskom na unaprijeđenje javne i komunalne infrastrukture kroz proširenje vodovodne mreže, te kroz rekonstrukciju i izgradnju lokalnih saobraćajnica. U protekoloj godini ostvareni su dobri rezultati na planu saradnje sa privrednim sektorom i novog zapošljavanja, a između ostalog pokrenuti su određeni programi stručne prekvalifikacije i zapošljavanja uz podršku dijaspore, a također općina je budžetskim sredstvima podržala nove biznis ideje mladih ljudi, kao i poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štete usljed prošlogodišnje suše. Općinski načelnik Faris Hasanbegović posebno je istakao saradnju sa brojnim međunarodnim organizacijama, uz čiju podršku su implementirani mnogi projekti. Isto tako, unaprijeđena je i saradnja sa mjesnim zajednicama i NVO sektorom kroz finansiranje određenih projekata.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o osnivanju Turističke zajednice općine Sanski Most. Na ovaj način, ispunjeni su svi uslovi koji su bili neophodni za osnivanje i registraciju općinske turističke zajednice, kao jedne nove institucije na lokalnom nivou koja bi trebala ponuditi novi koncept razvoja, unapređenja i promocije turizma na području naše općine. Kako je definisano odlukom,Turistička zajednica se osniva radi razvoja, unapređenja i promocije turizma i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području općine Sanski Most. Usvajanjem Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona, koji je usvojen prošle godine, utvrđeno da se turističke zajednice mogu osnivati i na lokalnom nivou, a Općinsko vijeće Sanski Most je u skladi s tim, kao osnivač, i donijelo takvu odluku. S tim u vezi, u budžetu općine za ovu godinu predviđena su finansijska sredstva neophodna za rad i funkcionisanje turističke zajednice.

Inače, turizam je jedna od strateških grana privrede za koji općina Sanski Most posjeduje odgovarajuće potencijale i prirodne resurse za daljnji razvoj, te je zbog toga svakako opravdana odluka o osnivanju općinske turističke zajednice. Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2017. godinu, Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period 2018-2022 godina, kao i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za predmetnu parcelu u Banjalučkoj ulici.

USVOJENA ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE

Sanski Most |