USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU OPĆINE

USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU OPĆINE


Petak, 17 Decembra, 2021

Danas zasjeda Općinsko vijeće Sanski Most. Radi se o 10. redovnoj sjednici ovog parlamentarnog tijela, i posljednjoj u ovoj kalendarskoj godini, na kojoj vijećnici razmatraju nekoliko veoma važnih tačaka dnevnog reda. Sjednica je počela polaganjem svečane zakletve o imenovanju u Općinsko vijeće od strane novoimenovanog vijećnika ispred Kluba SDA Mehe Talića, koji je na ovo mjesto imenovan umjesto dosadašnje vijećnice Emine Kljunić, koja je u međuvremenu podnijela ostavku na ovu funkciju. Prije početka razmatranja materijala na ovoj sjednici, i ovoga puta veliki dio vremena potrošen je na utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda, koji je i ovoga puta doživio određene promjene u odnosu na prvobitno predloženi dnevni red. Najveći broj izmjena odnosio se na uvrštavanje novi tačaka koje se odnose na smjenu dosadašnjih članova, i imenovanje privremenih članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“, što je predloženo od strane Kluba NES-a, kao i određene izmjene vezane za osnivačke akte i pravila Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, što je predložio SDP. Predlagači ovih tačaka, vijećnici aktuelne većine, pravdali su to zbog aktuelnog imenovanja novih upravljačkih struktura u ovim javnim ustanovama i preduzećima, koje je u toku, i njihovim nastojanjima da učestvuju u tim procesima, dok su opozicioni vijećnici, Kluba vijećnika SDA, smatrali da se radi o ishitrenim odlukama, o kojima nije prethodno raspravljao Kolegij vijeća, te da nije dobra praksa da se na ovakav način, na samoj sjednici mijenja dnevni red. Između ostalog, predložena je i Rezolucija o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, od strane vijećnika Amira Islamčevića. Na kraju je sa 16 glasova za, i 10 protiv, usvojen izmijenjeni dnevni red, sa novim tačkama, te je sa 18 proširen na 25 tačaka.

Nakon toga, pristupilo se razmatranju i odlučivanju o predloženim tačkama. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Lijeva obala 1“, i radi se o završnoj fazi prijedloga pomenutog plana, koji je u međuvremenu prošao sve faze prednacrta i nacrta plana, te su konačno ispunjeni svi predviđeni uslovi za nastavak radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Prijedorskoj ulici, koji se nalazi neposredno uz zgradu gradskog kina. Predviđena spratnost objekta je P+3, uz uređenje okolne javne površine sa parking prostorom sa deset mjesta. U nastavku sjednice Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine. Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje Općine Sanski Most do donošenja  Budžeta Općine Sanski Most za 2022. fiskalnu godinu, a najduže za period od 01.01. do 31. 03. 2022. godine. Privremeno finansiranje utvrđuje se u visini sredstava utrošenih u istom razdoblju u Budžetu za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno najviše do iznosa tromjesečnog prosjeka utrošenih sredstava za prethodnu fiskalnu godinu. Tokom privremenog finansiranja Općina ne može ulaziti u nove projekte, nego će se samo finansirati započeti programi i aktivnosti. Inače, Kolegij Općinskog vijeća prethodno je odlučio da se o Budžetu za 2022. godinu raspravlja na prvoj sjednici u novoj godini, koja će se održati početkom januara.  Na današnjoj sjednici razmatran je i izvještaj o realizaciji budžeta Općine u prvih devet mjeseci ove godine. U prvih devet mjeseci ove godine budžet općine je ostvaren u iznosu od 9,2 miliona maraka, što u odnosu na planiranih 20,8 miliona iznosi 44, 53 % u odnosu na plan. Nakon održane rasprave, sa 12 glasova za, 7 protiv i 8 suzdržanih, izvještaj nije usvojen.

USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU OPĆINE

Sanski Most |