UVODI SE NOVI SISTEM APLICIRANJA NA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA

UVODI SE NOVI SISTEM APLICIRANJA NA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA


Petak, 7 Februara, 2020

Federalni zavod za zapošljavanje od 2020. godine uvodi novi sistem apliciranja na programe sufinansiranja zapošljavanja. U sklopu novog sistema, svaki poslodavac mora se prethodno registrovati na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje, a registracija se odnosi kako na one poslodavce koji imaju namjeru učestvovati u programima sufinansiranja zapošljavanja po prvi put, tako i na one koji su ranije već učestvovali u programima. Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje svake godine realizuje programe sufinansiranja zapošljavanja, tako je planirano i za 2020. godinu, ali uz novi sistem apliciranja. Poslodavci koji planiraju aplicirati na javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja prethodno moraju izvršiti registraciju na web portalu Federalnog zavoda. Registracija predstavlja obavezan preduslov za apliciranje na programe sufinansiranja. Na navedeni način, poslodavcima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva, jer podatke koje popune prilikom registracije neće morati ponovno unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv. Prilikom registracije važno je da poslodavci u obrazac unesu glavni identifikacijski broj, kao i broj glavnog računa (ukoliko imaju više ID brojeva i računa, odnosno podružnica), jer će biti razmatrane samo prijave onih poslodavaca koji su aplicirali od i u ime sjedišta firme, a ne podružnica. Period registracije počeo je od 3. februara 2020. godine i trajat će sve do objave javnog poziva, a čija objava se očekuje krajem mjeseca o čemu će zainteresovani korisnici biti na vrijeme obaviješteni. Nakon objave javnog poziva, registrovani poslodavci pristupaju portalu Zavoda putem svog korisničkog računa, te u meniju „Projekti“ moći će izvršiti prijavu na odabranu mjeru. U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, potrebno je kontaktirati Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.

UVODI SE NOVI SISTEM APLICIRANJA NA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA

Sanski Most |