VIDEONADZOR NA OBALAMA SANE I DABRA

VIDEONADZOR NA OBALAMA SANE I DABRA


Srijeda, 22 Marta, 2023

U Društvu sportskih ribolovaca „Devet rijeka“ iz Sanskog Mosta realizovali su projekat postavljanja nadzornih video kamera lokalitetu odmorišta na rijeci Dabar, te na ušću ove rijeke u Sanu. Cilj i svrha svega je da se poboljša kontrola te suzbije krivolon na ove dvije rijeke, ali i da se stane u kraj građanima koji zagađuju životni okoliš, te uništavaju objekta kao što je ribarska kuća. Posebno se žele zaštititi područja koja su izuzetno bogata plemenitom ribom kao što su pastrmka i mladica. Podršku u ovim aktivnostima sanskim ribolovcima pružile su i lokalne vlasti.

Sistem videonadzora značajno će olakšati posao sanskim ribočuvarima jer su video kamere alarmnim sistemom spojene sa njihovim mobitelima. Zbog toga se upozoravaju svi koji borave pokraj rijeka na to kako se ponašaju. Od strane Sportsko ribolovnog saveza FBiH za svoj angažman i rezultate u gospodarenju ribljim fondom, Društvo sportskih ribolovaca „Devet rijeka“ dobilo je posebno priznanje koje im je uručeno u Sarajevu. Ovo sportsko ribolovno društvo je osnovano prije četiri godine, te je potom preuzelo gazdovanje nad ovdašnjim rijekama kada se radi o ribolovu. Zahvaljujući dobrom i predanom radu, zaštiti ribe i poribljavanju, u značajnoj mjeri su uspjeli obnoviti riblji fond u poriječju sane koji je u ranijim godinama bio devastiran.

VIDEONADZOR NA OBALAMA SANE I DABRA

Sanski Most |