VIJEĆE PONOVO O PROBLEMIMA USLJED EKSPLOATACIJE UGLJA

VIJEĆE PONOVO O PROBLEMIMA USLJED EKSPLOATACIJE UGLJA


Utorak, 7 Februara, 2023

Općinsko vijeće Sanski Most je na svojoj jučer održanoj sjednici ponovo razmatralo situaciju po pitanju eksploatacije mrkog uglja, njegovog prevoza sanskim saobraćajnicama, kao i mjere koje su do sada urađene po ovome pitanju. Tokom rasprave još jednom je istaknut problem intenzivnog saobraćaja, budući da na stotine teretnih kamiona pretovarenih ugljom svakodnevno krstari sanskim saobraćajnicama, a najugroženija je putna komunikacija R-405. Ovom prilikom usvojena su dva zaključka, od kojih će jedan biti upućen Direkciji za ceste USK, a tiče se nabavke stacionarne vage za mjerenje tereta koja bi se instalirala negdje uz pomenuti putni pravac. Na taj način bi se, kako je istaknuto, mogla pratiti tonaža kamiona, a Općina Sanski Most voljna je da sudjeluje u nabavci pomenutog mjernog uređaja. Uslijed velikih tereta koje prevoze brojni kamioni, učestala su oštećenja puta R-405, istaknuto je ovom prilikom. Drugi zaključak biće upućen nadležnim institucijama, a njime se traži da se kartografski tačno odredi i označe eksploataciona polja na koja postoje koncesionarski ugovori i da se potom dostave Općinskom vijeću. Ovom prilikom vijećnici su informisani o dosadašnjim aktivnostima koje su poduzete po pitanju njihovih problema i primjedbi u vezi s dosadašnjom eksploatacijom mrkog uglja od strane firme „Lager“. Između ostalog navodi se kako je, po prijedlogu mještana, a potom i Direkcije za ceste USK Ministarstvu privrede USK dostavljen prijeldog o tome da se na dionici regionalnog puta R-405, od sela Naprelja do raskrsnice u Pobriježju, saobraćaj za teretna motorna vozila iznad 10 tona ograniči u vremenskom periodu od 22 do 5 sati. Također, prezentiran je i izvještaj Federalne uprave za inspekcije, koja je obišla sporni lokalitet površinskog kopa Orišlje, zbog čijeg planiranog aktiviranja i opasnosti od pokretanja klizišta, mještani već mjesecima protestvuju i drže straže. U cilju pravilnog utvrđivanja činjenica, kao i sprečavanja materijalnih šteta, inspektor je naredio „Lageru“ da izvrši rudarsko geodetska mjerenja starih rudarskih radova, objekata i jezera nastalih na lokalitetu površinskog kopa Orišlje, te međusobni položaj u odnosu na odobreno eksploataciono polje rudnika koje mora biti pravilno označeno, sve u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu FBiH, navodi se u izvještaju.

VIJEĆE PONOVO O PROBLEMIMA USLJED EKSPLOATACIJE UGLJA

Sanski Most |