VIJEĆNICI JEDNOGLASNO ODBILI POVEĆANJE NAKNADA

VIJEĆNICI JEDNOGLASNO ODBILI POVEĆANJE NAKNADA


Četvrtak, 28 Marta, 2019

Na danas održanoj 28. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, usvojen je izvještaj o realizaciji budžeta Općine Sanski Most za 2018. godinu. Iako je prvobitno bilo predviđeno da se danas raspravlja i o rebalansu budžeta za ovu godinu, na prijedlog općinskog načelnika, rebalans je zbog određenih proceduralnih razloga povučen sa dnevnog reda, i očekuje se da bude uvršten u dnevni red naredne sjednice.

Kako se navodi u izvještaju o izvršenju budžeta, u protekloj godini u općinskom budžetu ostvareni su prihodi u iznosu od 11. 585. 899 maraka, što procentualno iznosi 94, 99 % ostvarenja godišnjeg plana. U istom periodu za rashode je izdvojeno 10. 352. 895 KM, te je shodno tome ostvarena razlika u odnosu između prihodovne i rahodovne strane budžeta, odnosno suficit, u iznosu od 1. 233.000 maraka. Ovaj iznos prenosi se u narednu budžetsku godinu, a radi najvećim dijelom se o sredstvima koja su namijenjena za brojne projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, čija realizacija je predviđena tokom ove godine. Vijećnici tokom diskusije nisu imali većih zamjerki na pomenuti izvještaj, koji je na kraju usvojen uz 23 glasa za, a 4 vijećnika iz SDP-a bili su suzdržani.

Današnju sjednicu posebno je obilježila dugotrajna rasprava o odluci kojom se utvrđuje visina naknade vijećnicima i članovima komisija u Općinskom vijeću Sanski Most. Naime, predložena odluka predviđa povećanje naknada općinskim vijećnicima i članovima komisija. Tako bi prema novoj odluci, vijećnicima bila povećana primanja, koja bi umjesto dosadašnjih 373 konvertibilne marke, iznosile 500 maraka po jednoj sjednici vijeća. Inače, i prije nego što je odluka došla na razmatranje, pojedini portali u državi danas su objavili informaciju da će ovakva odluka biti usvojena u predloženom obliku, što je izazvalo negodovanje i ogorčenost kod vijećnika, u prvom redu zbog plasiranja u javnost netačne i neprovjerene informacije, koja je samo nanijela štetu vijećnicima i Općinskom vijeću.

Zbog toga su vijećnici, nakon održane rasprave, u svom zaključku demantirali takvu informaciju, a predložena odluka koja predviđa povećanje naknada općinskim vijećnicima, jednoglasno je odbijena sa 28 glasova protiv. Inače, u ovogodišnjim budžetom općine koji je usvojen na jednoj od prethodnih sjednica općinskog vijeća, došlo je do povećanja budžetskog koda sa kojeg se vrši isplata vijećničkih paušala i naknada.

S tim u vezi, Komisija za izbor i imenovanje je i predložila vijeću ovakvu odluku, koja na kraju ipak nije usvojena, a kako se danas tokom diskusije moglo čuti, već na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, kada se bude razmatrao rebalans budžeta, vijećnici će predložiti da se smanji grant, odnosno izdvajanje sredstava općinskim vijećnicima.

VIJEĆNICI JEDNOGLASNO ODBILI POVEĆANJE NAKNADA

Sanski Most |