VIJEĆNICI NISU USVOJILI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI BUDŽETA

VIJEĆNICI NISU USVOJILI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI BUDŽETA


Četvrtak, 3 Juna, 2021

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas petu redovnu sjednicu, a jedna od važnijih tačaka dnevnog reda bila je izvještaj općinskog načelnika o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Obzirom da se ovih dana navršava 29 godina od početka agresije na općinu Sanski Most, današnja sjednica započela je odavanjem dužne počasti prema svim nevino stradalim građanima Sanskog Mosta iz tog perioda, učenjem fatihe i minutom šutnje. Na početku rada vijeća, a na zahtjev općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića, sa dnevnog reda su skinute tačke dnevnog reda koje su se odnosile na Rebalans budžeta, te Plan utroška namjenskih sredstava. Razlog tome je što materijali za ove dvije tačke nisu još uvijek spremni jer sve političke partije nisu do današnje sjednice dostavili svoje prijedloge za izmjene ovih dokumenata. Općinsko vijeće je u nastavku razmatralo izvještaj o realizaciji budžeta za proteklu godine. U izvještaju se navodi da je izvršenje budžeta u prošloj godini iznosilo preko 11 miliona 142 hiljade konvertibilnih maraka, što je na približno istom nivou kao i prethodnih godina.

Kako je istakla Ermina Hrnčić, pomoćnik općinskog načelnika za finansije, veliki trag na finansijske tokove u općini i ostvarenje budžeta, ostavila je pandemija koronavirusa, koja je uticala na znatno manje punjenje budžeta u odnosu na plan, što je posebno došlo do izražaja na početku proglašenja pandemije u maju i junu mjesecu. I pored toga, općina je uspjela održati finansijsku stabilnost, na vrijeme je izvršavala sve tekuće obaveze, te je uspjela adekvatno odgovoriti na izazove koje su uslijedile. Pored isplata sredstava za sport, nevladine organizacije, boračke kategorije i ostalih tranši prema budžetskim korisnicima, za infrastrukturne projekte je izdvojeno preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Isto tako, posebno je istakla subvencije i pomoć za privredu i poljoprivredu, kojima su se nastojali ublažiti negativni ekonomski efekti pandemije, tako da su značajna sredstva bila usmjerena za zapošljavanje, subvencioniranje obaveza, finansiranje proljetne sjetve i ostale vidovi pomoći. I vijećnici opozicije su naglasili da je općina Sanski Most na adekvatan način odgovorila na sve izazove u prošloj godini, te da je dobro rukovodila finansijskim sredstvima koje je imala na raspolaganju. Isto tako, kako je istaknuto, nije bilo kreditnog zaduženja, niti su stvorene nove obaveze i dugovanja, tako da je u teškim uslovima očuvana likvidnost budžeta.

Vijećnici iz pozicije su u svojim diskusijama isticali da je planirani budžet od 19 miliona u prošloj godini bio nerealan i preambiciozan, te da je njegovo ostvarenje na kraju godine iznosilo oko 58 %, što se ne može smatrati zadovoljavajućim. Zbog cjelokupne situacije u prošloj godini, trebalo je na vrijeme pristupiti rebalansu i smanjiti budžet, jer se kako je istaknuto, moglo pretpostaviti da do kraja neće biti ni približno ostvaren. Na kraju diskusije, općinski načelnik Faris Hasanbegović se osvrnuo na prošlu godinu, koja je kako kaže na samom početku bila optimistična, međutim situacija sa korona virusom uticala je na smanjen dotok sredstava u budžetu, što se do kraja godine negativno odrazilo na krajnje punjenje budžeta. I pored toga, kako je istakao, općina se domaćinski ponašala prema sredstvima koja je imala na raspolaganju, ne zanemarujući pomoć privredi i poljoprivredi, za koje su u nekoliko navrata izdvajana sredstva kao jedan vid podrške u oporavku. Nakon završene diskusije, sa 14 glasova za, 3 protiv, i 12 suzdržanih, prijedlog odluke o realizaciji Budžeta općine Sanski Most za 2020. godinu nije usvojen.

VIJEĆNICI NISU USVOJILI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI BUDŽETA

Sanski Most |