VJEŽBA SPAŠAVANJE U ZIMSKIM USLOVIMA

VJEŽBA SPAŠAVANJE U ZIMSKIM USLOVIMA

Članovi Službe za spašavanje s visina Civilne zaštite Sanski Most, obavili su skupa s pripadnicima Oružanih snaga BiH zajedničku vežbu u okviru obuke u zimskim uslovima. Radi se o projektu saradnje civilnog i vojnog sektora, a u pomenutoj vježbi su sudjelovali članovi  Kluba ekstremnih sportova „Kondor“, koji su inkorporirani u sistem civilne zaštite na području sanske općine. Tokom vježbe urađena je prezentacija opreme, kao i nekih tehnika spašavanja. I ovom prilikom prezentovana je visoka obučenost kada je riječ o spremnosti civilnih i vojnih službi u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara za vrijeme prirodnih nepogoda i ekstremnih situacija.

Ovom prilikom iskazana je i zahvalnost Oružanim snagama BiH kada je u pitanju njihov angažman i nesebičnu pomoć tokom poplava koje su u maju 2014. godine zadesila područje općine Sanski Most. Ono što treba istaći jeste da je Sanski Most vremenom dobio respektabilnu službu za spašavanje koja djeluje pri Civilnoj zaštiti i interveniše u kriznim situacijama. Jedinica je iznikla iz Kluba ekstremnih sportova „Kondor čiji članovi su mladi iz Sanskog Mosta, zaljubljenici u avanturizam i ekstremne sportove. Podršku formiranju ove jedinice pružila je općinska vlast čijim sredstvima je obavljena nabavka potrebne opreme za spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara. Jedinica raspolaže čamcima za spašavanje, alpinističkom opremom, navigacijskim uređajima, sredstvima veze, a odnedavno i modernim terenskim vozilom koje je nabavljeno kroz saradnju s lokalnim vlastima.

VJEŽBA SPAŠAVANJE U ZIMSKIM USLOVIMA

| Sanski Most |