VODA I DALJE NIJE ISPRAVNA, MJEŠTANIMA DOLAZI CISTERNA

VODA I DALJE NIJE ISPRAVNA, MJEŠTANIMA DOLAZI CISTERNA


Srijeda, 19 Juna, 2019

Rezultati analize vode s lokalnog vodovoda “Kešnica” pokazali su da ona i dalje nije higijenski ispravna, zbog čega se stanovnicima u Mjesnim zajednicama Kijevo,Čaplje i Tomina, i dalje ne preporučuje korištenje vode iz pomenutog vodovoda. U narednim danima mještanima će biti osigurana cisterna s ispravnom vodom, koja će biti na usluzi sve dok se ne riješi trenutna situacija. U interesu zaštite stanovništva obavještavaju se mještani sa područja Mjesnih zajednica Čaplje, Kijevo i Tomina koji se napajaju vodom sa lokalnog vodovoda Kešnica, da voda u navedenim mjesnim zajednicama nije za piće niti za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kome se hrana priprema i distribuira. U cilju obezbjeđenja higijenski ispravne vode u narednim danima će se vršiti distribucija vode u cisternama po ugroženim mjesnim zajednicama. O mjestu i vremenu distribucije vode po mjesnim zajednicama, mještani će biti informisani na oglasnim pločama mjesnih zajednica.

VODA I DALJE NIJE ISPRAVNA, MJEŠTANIMA DOLAZI CISTERNA

Sanski Most |