VODOSTAJ SANE 308 CENTIMETARA, OČEKUJE SE STAGNACIJA RASTA

Rast temperatura, kišne padavine i topljenje snijega doveli su do rasta vodostaja na području Unsko sanskog kantona, ali je situacija trenutno pod kontrolom i ne učekuju se neke vanredne situacije. Izmjereni nivo Sane u Sanskom Mostu iznosi 308 centimetara i još je ispod kritične tačke koja iznosi 380 centimetara. U toku noći došlo je do naglog rasta nivoa rijeke koji je iznosio oko šest centimetara u jednom satu, ali je u jutarnjim i popodnevnim satima došlo do stagnacije rasta. Prema riječima načelnika Civilne zaštite, Saida Ramića, ne očekuju se dramatične situacije, a već je zabilježeno opadanje nivoa Sanice, pritoke koja Sanu snabdjeva najvećom količinom vode. Formiran je štab koji prati kako se odvija situacija i koji će intervenisati u slučaju eventualnih kriznih situacija. Uslijed novih kišnih padavina i naglog topljenja sniježnog pokrivača došlo je do porasta gotovo svih vodotoka u Bosni i Hercegovini, a nivo Une je premašio kritičnu tačku od 100 centimetara. Do naglog rasta vodostaja došlo je uslijed otopljenja i naglog rasta temperature.

VODOSTAJ SANE 308 CENTIMETARA, OČEKUJE SE STAGNACIJA RASTA

| Vijesti |