Vrhpolje dobija zgradu mjesne zajednice

Vrhpolje dobija zgradu mjesne zajednice

Za nastavak radova na izgradnji zgrade Mjesne zajednice u Vrhpolju, osigurano je 40 hiljada maraka iz budžeta Federacije BiH. Zahvaljujući ovim sredstvima, trebao bi biti okončan preostali dio građevinskih radova oko izgradnje ovog objekta

Zgradu su posjetili načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović i federalni poslanik, Asim Kamber, na čiji je zahtjev federalna vlada osigurala pomenuti iznos sredstava. Predstavnici Mjesne zajednice Vrhpolje su istakli kako se radi o vrlo značajnom projektu, koji će omogućiti efikasnije funkcionisanje organa mjesne zajednice, ali i stvoriti bolje uslove za odvijanje društvenog života na tim prostorima. Građevinski radovi traju i trenutno je u toku izgradnja ploče, nakon čega će uslijediti pokrivanje objekta.

. „Ovaj projekat sam najdirektnije dogovarao s premijerom Novalićem i ministrom u Vladi FBiH, Šemsudinom Dedićem. Naime, u federalnom budžetu bilo je predviđeno 150 hiljada maraka za slične projekte i postojao je zahtjev Mjesne zajednice Vrhpolje kako bi se nastavili radovi oko izgradnje objekta. Vlada je odobrila taj zahtjev i dio traženih sredstava i ja se ovom prilikom zahvaljujem premijeru Novaliću i ministru Dediću. Danas smo se uvjerili da se radovi izvode zadovoljavajućom dinamikom.

Od načelnika sam dobio uvjeravanje da će se iz općinskog budžeta također izdvojiti sredstva u ove svrhe i mi ćemo pokušati obezbjediti dodatna sredstva iz drugih izvora. Koristim priliku i da pozovem mještane Vrhpolja, koji uvijek pokazuju interes da se uključe u projekte od općeg društvenog interesa, kako bismo već početkom iduće godine imali ovaj projekat do kraja realiziran“, rekao je Kamber. 

Vrhpolje dobija zgradu mjesne zajednice

| Sanski Most |